Zeszyt 3 (691) – tom 182 – Formacja liturgiczna Ludu Bożego cz.2

maj/czerwiec 2024

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Ks. Bogdan Biela
  Liturgia miejscem spotkania z Chrystusem
 • Anna Błasiak
  Rola rodziny w odzyskiwaniu zdolności do przeżywania liturgii i jej celebracji
 • Anna Błasiak
  Kultura duchowa „Kościoła domowego” w służbie chrześcijańskiej celebracji: zrozumieć język symbolu
 • ks. Erwin Mateja
  Rok liturgiczny i Dzień Pański
 • dk. Waldemar Rozynkowski
  Diakon – zatroskany o formację liturgiczną

Studia i refleksje

 • Ks. Łukasz Meszyński
  Ołtarz chrześcijański w typologii biblijnej
 • Rafał Mędelski
  Pocieszenie i strapienie w życiu duchowym człowieka
 • Ks. Sławomir Kęszka
  Kongresy Eucharystyczne na terenie diecezji włocławskiej (1918–1939)
 • Ks. Sławomir Kęszka
  Wybrane miejsca pamięci po kapłanach ziemi kaliskiej zamordowanych i ocalonych w czasie II wojny światowej
 • Piotr Koprowski
  Rosyjska ustawa szkolna z 1804 roku i jej znaczenie
 • Zofia Hanna Kuźniewska
  Polskie rodziny szlacheckie w XVI–XVIII w. jako środowiska wychowawcze i edukacyjne dla swych córek. Zarys problematyki

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Bóg nie jest Bogiem wojny. Wspomnienia alumnów-żołnierzy, t. 1–3, oprac. K. Fąfara, Z. Kępa, J. Prochwicz, red. nauk. J.K. Przybyłowski, Warszawa 2023 – ks. Kazimierz Rulka
 • Homini et Ecclesiae serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Stawniakowi SDB z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Domaszk, R. Kamiński, Warszawa 2023 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Krzysztof Karoń, Historia antykultury 1.0. Podstawy wiedzy społecznej, Warszawa 2021 – ks. Kazimierz Rulka
 • Ecclesia Christi. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Wroceńskiemu SCJ z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, red. M. Saj, M. Stokłosa, Warszawa 2023 – ks. Janusz Gręźlikowski
Skip to content