Redakcja

Redaktor naczelny

karasinski
ks. dr hab. Waldemar Karasiński
e-mail: ateneum.kaplanskie@gmail.com

 

Redaktorzy

szymanski

 

ks. dr hab. Jacek Szymański
tel: 518 014 530

kedzierski

 

ks. dr Jacek Kędzierski
tel: 518 014 804

zarembski

 

ks. dr hab. Zbigniew Zarembski
tel: 693 281 387

Skip to content