Zeszyt 2 (690) – tom 182 – Formacja liturgiczna Ludu Bożego cz.1

marzec/kwiecień 2024

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Marek Marczewski
  Od Sacrosanctum concilium do Desiderio desiderav
 • Zbigniew Pańpuch
  Filozoficzne konteksty listu apostolskiego Desiderio desideravi  papieża Franciszka
 • Paweł Skrzydlewski
  Magia a liturgia. Uwagi pedagogiczne i filozoficzne
 • ks. Wojciech Marczewski
  Słowo – wiara – sakrament
 • ks. Erwin Mateja
  Liturgiczna formacja uczniów Chrystusa

Studia i refleksje

 • ks. Serafin Kaliszewski
  Anioł – wzór duchowego przewodnika w ujęciu biblijnym
 • o. Łukasz Pinio Isch
  Chrześcijańska ekologia papieża Franciszka. Analiza etycznego nauczania Encykliki Laudato si’
 • ks. Hubert Siepert
  Zaangażowanie Kościoła w nowe formy komunikacji. Historia i teraźniejszość
 • ks. Siarhei Bildzis SAC
  Teologiczne podstawy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego na podstawie pism św. Wincentego Pallottiego
 • ks. Sławomir Kęszka
  Otwarte serce ludzkie. Opowieść o życiu ks. Konstantego Księskiego
 • ks. Sławomir Kęszka
  Ksiądz Józef Kałuża i jego obozowe świadectwo oddania Chrystusowi w obozie koncentracyjnym w Dachau

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Kościół w Polsce 2023. Raport, Warszawa 2023 – ks. Kazimierz Rulka
 • Karl Keating, W co wierzą katolicy. 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej, Kraków 2023 – ks. Kazimierz Rulka
Skip to content