„Ateneum Kapłańskie” jest czasopismem teologiczno-naukowym założonym przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1909 r. Od chwili swego powstania pismo to w ciągu przeszło stu lat swej historii, w odradzającej się i budzącej do życia najpierw po okresie zaborów, a potem ciągle niszczonej i deptanej przez totalitarne systemy Ojczyźnie, chciało służyć i służy nadal swą ożywczą myślą Deo et Patriae.

„Ateneum Kapłańskie” było i jest pismem prowadzącym żywe kontakty z różnymi ośrodkami myśli teologicznej w Polsce i za granicą. Jest to nader owocująca – jak się wydaje – współpraca, czego wyrazem jest już ponad 670 zeszytów w numeracji ciągłej. Szeroki zakres tematyczny proponowanych zeszytów – i to od samego początku istnienia pisma aż po dzień dzisiejszy włącznie – świadczy o dużej kulturze naukowej i szerokich horyzontach myślowych autorów, wywodzących się z różnych środowisk naukowych, także zagranicznych. Świadczy także o umiejętnym odczytywaniu znaków czasu przez dotychczasowych redaktorów naczelnych pisma, o niezwykłym zaangażowaniu wszystkich bez wyjątku pracowników redakcji i administracji oraz o dużym wyczuciu owego sensus ecclesiasticus i redakcyjnej służebnej roli, co podkreślił Prymas Tysiąclecia w stwierdzeniu, iż „Ateneum” to „szkoła myślenia filozoficznego i teologicznego„. Pismo to dociera dziś do wszystkich niemal polskich uczelni teologicznych, a przede do licznych seminariów duchownych w kraju i za granicą, do wielu osób duchownych i świeckich.

„Ateneum Kapłańskie” od samych początków swego istnienia i swej działalności jest ściśle związane z włocławskim seminarium duchownym. Jej redaktorami byli i są obecnie profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Z redaktorem naczelnym stanowią oni Radę Wydawniczą pisma.

Kolejnymi redaktorami naczelnymi pisma byli:

 • ks. Antoni Szymański (1909-1918)
 • ks. Józef Kruszyński (1918)
 • ks. Henryk Kaczorowski (1925-1928)
 • ks. Franciszek Korszyński (1928-1929)
 • ks. Bolesław Kunka (1929-1932)
 • ks. Stefan Wyszyński (1932-1939)
 • ks. Stefan Biskupski (1946-1950)
 • ks. Kazimierz Majdański (1957-1975)
 • ks. Wincenty Dudek (1975-1978)
 • ks. Jerzy Bagrowicz (1978-1997)
 • ks. Wojciech Hanc (1997-2004)
 • ks. Waldemar Karasiński (od 2004)
Skip to content