Zeszyt 1 (689) – tom 182

styczeń/luty 2024

SPIS TREŚCI

 • ks. Marian Kowalczyk SAC
  Tajemnica Bożego macierzyństwa Maryi w kontekście zbawczej misji Chrystusa i Kościoła
 • Kryspian Przyjazny
  Misja ewangelizacyjna Maryi w świetle Aparecida i Evangelii gaudium
 • ks. Łukasz Libowski
  Acharda ze św. Wiktora Kazanie o narodzeniu błogosławionej Maryi. Tłumaczenie z dodaniem najniezbędniejszych objaśnień

Studia i refleksje

 • ks. Andrzej Tomalak
  Benedikt XVI. als Fortsetzer des ökumenischen Erbes von Johannes Paul II. auf dem Beispiel des katholisch-orthodoxen Dialogs (ein überblick)
  Benedykt XVI jako kontynuator ekumenicznego dziedzictwa Jana Pawła II na przykładzie dialogu katolicko-prawosławnego (zarys zagadnienia)
 • ks. Ireneusz Celary, Ks. Szymon Majchur
  Troska duszpasterska o rodzinę w świetle nauczania papieża Franciszka
 • Krzysztof Niewiadomski OFMCap
  Spowiednik wobec zespołu dezaprobaty płci penitenta
 • ks. Sławomir Sobiech
  Uprawnienia, obowiązki i zadania dziekana w ustawodawstwie kościelnym po promulgacji Kodeksów prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku 
 • ks. Jakub Wiśniewski
  Model i struktura homilii Benedykta XVI
 • ks. Jerzy Tupikowski
  Stwórca i stworzenie. Kauzalny sposób działania Boga wobec świata
 • ks. Mateusz Szurgot
  Filmowy wizerunek św. Augustyna z Hippony

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Wojciech Góralski, Sententia facit ius (D. 5, 2, 17, 1). Ze studiów nad najnowszym orzecznictwem Roty Rzymskiej w sprawach nullitalis matrimonii (2012–2023), Płock 2023 – ks. Janusz Borucki
 • Wincenty Pytlik, Katedra. Pelplin. The Cathedral, Pelplin 2023 – bp Wiesław Alojzy Mering
 • Edward Walewander, Kazania i przemówienia oraz varia. Wybór, t. 6: 2021–2023, Lublin 2023 – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Stanisław Marchewka, Listy do Norbertanek w Ibramowicach 1944–1960, oprac. M. Dębowska, Kraków 2023 – ks. Edward Walewander
 • Prymas Stefan Wyszyński i episkopat Polski, red. R. Łatka, D. Zamiatała, Warszawa 2023 – ks. Kazimierz Rulka
Skip to content