Zeszyt 2 (687) – tom 181 – Ave Maria! Regina Poloniae! cz.1

wrzesień/październik 2023

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego
 • Eugeniusz Sakowicz
  Wprowadzenie
 • Janusz Kręcidło MS
  Czy Maryję słusznie czci się jako Matkę Miłosierdzia?
 • Magdalena Niewiadomska
  Obraz Maryi w wierszu Wenancjusza Fortunata In laudem Sanctae Mariae
 • Szczepan T. Praśkiewicz OCD
  Maryja i Eucharystia
 • Grzegorz Prus OSPPE
  Matka Boża z Jasnej Góry – Królową Polski
 • s. Wawrzyna (Wiesława) Chwedoruk CSIC
  Niepokalana „Patronka walczących” – na Maryjnej drodze Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Kilka refleksji
 • Józef Nowak
  Matka Boża Częstochowska w ludowej teologii i pobożności
 • Mariusz Tabulski OSPPE
  Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej za granicą i w Polsce (z uwzględnieniem diecezji włocławskiej)
 • Paweł Sokołowski
  „Zatrzymania” kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez aparat bezpieczeństwa PRL w czasie peregrynacji po Polsce w 1966 roku

Studia i refleksje

 • Rafał Mędelski
  Życie duchowe jako przymierze Boga z człowiekiem w ujęciu rabina Byrona L. Sherwina
 • Aleksandra Szwarc
  Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe w środowisku wiejskim na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Grzegorz Pyźlak, Małżeństwo jako sakrament. Studium  z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodych małżonków  diecezji siedleckiej, Lublin 2022 – ks. Zbigniew Zarembski
 • Przemysław Urbańczyk, Niezwykli goście Bolesława Chrobrego. Św. Wojciech i jego bracia, Toruń 2021 – Jakub Sucharski
 • Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 1922–2022, red. M. Perechowska, M. Duniak, B. Żaberiek, Włocławek 2022 – ks. Kazimierz Rulka
Skip to content