Zeszyt 1 (686) – tom 181 – Sługa Boży O. Jacek Woroniecki OP – cz.2

lipiec/sierpień 2023

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Marek Marczewski
  Dziecięctwo Boże
 • Paweł Skrzydlewski
  Wychowawcza funkcja kary i karcenia w ujęciu ojca Jacka Woronieckiego
 • Andrzej Kołakowski
  Kościół – rodzina – państwo jako środowiska wychowujące w ujęciu pedagogiki integralnej ojca Jacka Woronieckiego
 • Danuta Opozda
  Sprawność i nawyk w wychowaniu. Refleksja w świetle myśli ojca Jacka Woronieckiego
 • Ewa Dybowska
  Autokreacyjne aspekty wychowania inspirowane myślą pedagogiczną ojca Jacka Woronieckiego
 • Anna Błasiak, Agata Grapa
  Cnota umiarkowania w wychowaniu rodzinnym – współczesny kontekst poglądów pedagogicznych o. Jacka Woronieckiego

Studia i refleksje

 • Martyna Kozakiewicz
  Prymat Piotrowy i dyktatura relatywizmu. Wymiary apologii w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 • Ks. Piotr Kaczmarek
  The Image of Our Lady in Islam – Perspectives and Limits  of Dialogue (Obraz Maryi w islamie – perspektywy i granice dialogu)
 • Ks. Tobiasz Winnicki
  Teologiczne podstawy powstawania spycimierskich kwiatowych dywanów
 • Piotr Koprowski
  Neoliberalizm a odrzucenie społeczne
 • Zofia Kuźniewska
  Zarys dziejów pielęgniarstwa. Dzieje i misja na ziemiach polskich do 1945 r.
 • Ks. Kazimierz Rulka
  Zapiski i publikacje wspomnieniowe duchownych  włocławskich

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Maria Dębowska, Wołyń 1943. Dezorganizacja i zagłada parafii katolickich. W 80. rocznicę męczeństwa Polaków, Kraków 2023 – ks. Edward Walewander
 • Stanley S. Harakas, Przeżywanie Liturgii. Przewodnik po Boskiej Liturgii, przekład, wstęp i oprac. W. Misijuk, Białystok 2022 – Eugeniusz Sakowicz
 • Janusz Mariański, Godność ludzka a praca. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego, Lublin 2022 – ks. Cyprian Rogowski
 • Edward Walewander, Przeminęło w mgnieniu oka… Obrazki z życia, Lublin 2022 – Elżbieta Orzechowska
Skip to content