Zeszyt 3 (685) – tom 180 – Sługa Boży o. Jacek Woroniecki OP

maj/czerwiec 2023

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Marek Marczewski
  „Filar wiary” – Jacek Woroniecki OP (1878–1949)
 • Zbigniew Pańpuch
  Czy pedagogice potrzebna jest etyka: na marginesie Katolickiej etyki wychowawczej
 • Paweł Skrzydlewski
  Modlitwa jako przejaw człowieczeństwa (Na kanwie antropologii integralnej o. Jacka Woronieckiego)
 • Andrzej Kołakowski
  Cele wychowania w ujęciu pedagogiki integralnej ojca Jacka Woronieckiego
 • Piotr Magier
  Personalistyczne aspekty pedagogii o. Jacka Woronieckiego OP
 • Anna Błasiak, Martyna Żurek
  Wychowanie do moralnej dojrzałości współczesnego człowieka. Aktualność poglądów filozoficzno-pedagogicznych o. Jacka Woronieckiego

Studia i refleksje

 • Kryspian Przyjazny
  Maryja w godzinie Jezusa według św. Jana
 • Adam Kogut
  Perykopa antiocheńska (Ga 2, 11–14) jako „okno” na kult we wczesnych kręgach chrześcijan
 • Sebastian Rolka SAC
  Nauczanie religii w szkole przestrzenią ewangelizacji
 • ks. Sławomir Kęszka
  Duchowo-dziękczynny wymiar pielgrzymek rocznicowych 
  do św. Józefa Kaliskiego w latach 1971–1985

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Andrzej Napiórkowski, Cztery skały. Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek, Pelplin 2021 – Eugeniusz Sakowicz
 • Wojciech Góralski, Simulatae nuptiae nullius momenti sunt (D. 23, 2, 30) symulacja zgody małżeńskiej w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2014–2021), Pelplin 2023 – ks. Janusz Borucki
 • Janusz Mariański, Godność ludzka i wychowanie progodnościowe (refleksje socjologa), Toruń 2022 – Krystyna Leśniak-Moczuk
Skip to content