Zeszyt 2 (684) – tom 180 – Krzyż 2

marzec/kwiecień 2023

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne O. Krzysztofa Modrasa OP
 • Eugeniusz Sakowicz
  Wprowadzenie
 • Eugeniusz Sakowicz
  Krzyż w religiach niechrześcijańskich
 • Ks. Henryk Seweryniak
  Wiarygodność krzyża. Aspekt historyczno-polityczny
 • Agata Rujner
  Krzyż samotności
 • Ks. Jan Perszon
  Krzyż przydrożny a konsekracja świata i człowieka
 • Cyprian Janusz Moryc OFM
  Szarogorodzka Jerozolima. Gloryfikacja znaku krzyża we franciszkańskim Sanktuarium Męki Pańskiej na Podolu
 • Eugeniusz Sakowicz
  Relikwie Krzyża Świętego z kościoła dominikanów w Lublinie

Studia i refleksje

 • Karolina Gołaszewska
  Kapłaństwo Starego Testamentu, a kapłaństwo Chrystusowe
 • Ks. Julian Wawrzyniak
  Formacja misyjna kandydatów do kapłaństwa w świetle dokumentu Dar powołania do kapłaństwa: Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
 • Yauheni Eismant SAC
  Godność osoby ludzkiej z punktu widzenia personalizmu chrześcijańskiego z uwzględnieniem niektórych kwestii biomedycznych
 • Ks. Piotr Wolny
  Ks. Jan Adamecki jako liturgista przełomowy
 • Grzegorz Wierzchowski
  Zapomniany święty dominikanin. Życie i kult Feliksa z Sieradza w Polsce przedrozbiorowej
 • Piotr Koprowski
  Kościół rzymskokatolicki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. wobec integracji Polski ze strukturami europejskimi

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Eugeniusz Sakowicz
  Antoni Szymański, Zapiski 1929–1934, przedmowa i oprac. A. Dębiński,
  Warszawa 2022 (Seria Rękopis Odnaleziony, bez numeru)
 • ks. Janusz Borucki
  Piotr Kroczek, Piotr Skonieczny, Komentarz do Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 2018 roku,
  t.1: cz.1: Kwestie wstępne; cz.2: Preambuła, Kraków 2022
Skip to content