Zeszyt 1 (683) – tom 180 – Krzyż 1

styczeń/luty 2023

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne biskupa Jana Piotrowskiego
 • Eugeniusz Sakowicz
  Wprowadzenie
 • Janusz Kręcidło MS
  Krzyżowa śmierć Jezusa w ujęciu Jana Ewangelisty
 • Waldemar Linke CP
  Ukrzyżowanie „ich Pana” w Apokalipsie (11, 8) a Księga Zachariasza
 • Magdalena Niewiadomska
  Odnalezienie relikwii krzyża świętego w relacjach pisarzy wczesnochrześcijańskich
 • Andrzej A. Napiórkowski OSPPE
  Aspekty staurologicznej świadomości Jezusa
 • Szczepan T. Praśkiewicz OCD
  Tajemnica krzyża w życiu i przesłaniu świętych z predykatami zakonnymi „od Krzyża”
 • Katarzyna Parzych-Blakiewicz
  „Ucząc się cierpienia” – hagiologiczna interpretacja obecności krzyża w przestrzeni kultury

Studia i refleksje

 • Kryspian Przyjazny
  Blessed Virgin Mary as Ark of Covenant – Błogosławiona Dziewica Maryja jako Arka Przymierza
 • ks. Jacek Szymański
  Grzech i pojednanie. Refleksje w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • ks. Hubert Siepert
  Integralne i personalistyczne pojmowanie zbawienia w myśli teologicznej ks. Wacława Hryniewicza
 • ks. Wojciech Mueller
  Rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątków Sług Bożych w procedurze beatyfikacyjnej. Studium przypadku ekshumacji ks. Aleksandra Woźnego
 • ks. Sławomir Kęszka
  Duchowo-dziękczynny wymiar pielgrzymek „rocznicowych” do św. Józefa Kaliskiego w latach 1960–1970

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • ks. Ireneusz Werbiński
  Eryk Kowalczyk, Adogmatyczność i bezzałożeniowość w poznaniu. Z rozważań epistemologicznych Lwa Szestowa, Ełk 2020
Skip to content