Zeszyt 2 (681) – tom 179 – Cisza i milczenie 1

wrzesień/październik 2022

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie
  Marek Marczewski
 • Anna Błasiak
  Cisza i milczenie we współczesnym świecie. Wybrane teoretyczne aspekty
 • Marek Marczewski
  Cisza i milczenie w Biblii
 • ks. Erwin Mateja
  Cisza i milczenie w modlitwie i liturgii Kościoła
 • ks. Marek Jeziorański
  Milcząca obecność ciszy w refleksji pedagogicznej

Studia i refleksje

 • Kryspian Przyjazny
  Jan Duns Szkot i jego wkład w wyjaśnienie i recepcję prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy Maryi
 • ks. Krzysztof Mętlewicz
  Eucharystia źródłem i szczytem egzystencji świętych Kościoła
 • ks. Rafał Łaskawski
  Dyskusje na temat celebracji ad orientem w posoborowej teologii liturgii
 • Jolanta Laskowska
  Edycje Pisma Świętego w komunistycznej Polsce
 • ks. Mateusz Kozioł
  Zastosowanie podmiotowości publicznoprawnej przez Stolicę Apostolską
 • ks. Wojciech Mueller
  Wstrząsająca w swej grozie zbrodnia w kościele. Fama męczeństwa w procesie beatyfikacyjnym ks. Stanisława Streicha

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania

 • o. Sebastian Wiśniewski OMI
  Sprawozdanie z VIII Sympozjum naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, 19 V 2012 r.

Przegląd bibliograficzny

 • ks. Czesław Galek
  Edward Walewander, Kapłani w mojej pamięci, Lublin 2021 
 • Teresa Nowacka
  Eugeniusz Suwiński, Wychowanie wobec współczesnych wyzwań, Toruń 2021
 • ks. Janusz Gręźlikowski
  Chciałbym spotkać każdego z was… Posługa biskupa Stanisława Stefanka, red. A. Pryba, Poznań 2022 
 • Elżbieta Orzechowska
  Zygmunt Zieliński, Irracjonalny racjonalizm, Toruń 2022
 • Eugeniusz Sakowicz
  Piotr Koźlak, O przyjaźni z Bogiem i ludźmi. 10 zasad budowania i umacniania więzi, Kraków 2022
Skip to content