Zeszyt 1 (680) – tom 179

lipiec/sierpień 2022

SPIS TREŚCI

 • Bp Ignacy Dec
  Wyzwania dla Kościoła pierwszej połowy XXI wieku w świetle nauczania św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Bp Ignacy Dec
  Kardynał Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II – przymierze dwóch serc w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
 • Ks. Sławomir Ropiak
  Liturgiczna duchowość kapłańska bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w przesłaniu ze Stoczka Warmińskiego 
 • Łukasz Paweł Kołodziejczak
  Błogosławiony Michał Kozal Biskup i Męczennik w tekstach Mszału rzymskiego Pawła VI i Liturgii godzin 

Studia i refleksje

 • Ks. Marcin Szlesiński
  Dlaczego ludzkie serce staje się nieprawe i zatwardziałe? Grzechy główne, jako przyczyna zła moralnego w człowieku
 • Ks. Kazimierz Tuszyński
  Ideologia postępu w walce z objawieniami i wizerunkami maryjnymi
 • Ks. Janusz Mariański
  Religijność współczesna w różnych kontekstach społecznych
 • Zofia Hanna Kuźniewska
  Opieka Kościoła w Polsce nad osobami niepełnosprawnymi do XVIII w.
 • Piotr Koprowski
  Idea śmierci w myśli Zygmunta Krasińskiego i jej konteksty europejskie

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Karol Dębiński, Z przeżytych lat… Pamiętniki z lat 1867–1915, oprac. J.R. Marczewski, Lublin 2021
  – ks. Edward Walewander
 • Czesław Ryszka, Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kraków 2021
  – ks. Tomasz Kaczmarek
 • Maciej Szczepaniak, Msza św. w mediach. Źródła do dziejów Kościoła, Poznań 2021
  – ks. Henryk Sławiński
 • Wojciech Góralski, Iudicis est ius dicere… Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa
  (kan. 1101 § 2 KPK) w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej (2018–2021), Pelplin 2022
  – ks. Janusz Borucki
 • Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, E. Marta Mączka, S. Mikołajczak, Olsztyn 2020
  – Eugeniusz Sakowicz
 • Janusz Serafin, Wojciech Zagrodzki, Eucharystia krok po kroku. Przewodnik po obrzędach mszy św., Kraków 2021
  – Eugeniusz Sakowicz
Skip to content