Zeszyt 3 (679) – tom 178 – Obraza uczuć religijnych

maj/czerwiec 2022

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski
 • Eugeniusz Sakowicz
  Wprowadzenie
 • Wojciech Maciej Stabryła OSB
  „[…] wiele złego dokonali […]” (1 Mch 1, 52). Przejawy bezczeszczenia i jego sprawcy 
 • Ks. Janusz Kręcidło MS
  Czy Jezus obrażał uczucia religijne pobożnych żydów? 
 • Eugeniusz Sakowicz
  Ochrona uczuć religijnych w przestrzeni publicznej?
 • Marek Bielecki
  Ochrona uczuć religijnych w polskim systemie edukacji 
 • Marek Saj CssR
  Profanacja miejsc świętych jako przykład obrazy uczuć religijnych 
 • Filip Ciepły
  Współczesne problemy dotyczące kryminalizacji obrazy uczuć religijnych
 • Ks. Robert Maszkowski
  Kilka uwag o obrażaniu uczuć religijnych chrześcijan w Niemczech
 • Ks. Krzysztof Witko
  „Bóg się sam obroni! Nie potrzebuje do tego sali sejmowej”. Pobieżne i przelotne spojrzenie znad Sekwany na problematykę obrazy uczuć religijnych
 • Eugeniusz Sakowicz, Paweł Szuppe
  Obraza uczuć religijnych. Bibliografia

Studia i refleksje

 • Ks. Daniel Filipowicz
  Modlitwa w pismach Ignacego z Antiochii
 • O. Ventsislav Nikolov
  Maryja w życiu i nauczaniu bł. Eugeniusza Bosiłkowa – pierwszego bułgarskiego męczennika
 • Jakub J. Woźniak , ks. Adrian Szczap
  The Crisis of Church Music As Seen by Joseph Ratzinger (Benedict XVI)

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Elżbieta Orzechowska
  Edward Walewander, Kapłani w mojej pamięci, Lublin 2021
 • ks. Janusz Gręźlikowski
  Wojciech Góralski, Sprawy „nullitatis matrimonii” w najnowszym orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej. Na przykładzie wybranych wyroków (2013–2019), Pelplin 2021
Skip to content