Zeszyt 2 (678) – tom 178 – Być kobietą, być mężczyzną 2

marzec/kwiecień 2022

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski
 • Jakub Pawlikowski
  Ludzkie rodzicielstwo
 • Paulina Sulenta
  Stwórcze uczestnictwo Boga w ludzkim akcie rodzenia w świetle Quaestiones disputatae de potentia św. Tomasza z Akwinu
 • ks. Piotr Kulbacki
  Suwerenność wewnętrzna fundamentem wolnego człowieka
 • Paweł Skrzydlewski
  Polityzacja płci w postmarksistowskiej rewolucji
 • Danuta Opozda
  Znaczenie poczucia tożsamości płciowej matek i ojców w procesie wychowania
 • Emilia Lichtenberg-Kokoszka
  Znaczenie prenatalnego okresu życia dla rozwoju tożsamości płciowej

Studia i refleksje

 • ks. Daniel Plewka
  Elementy chrześcijańskiego nawrócenia w nauczaniu Benedykta XVI
 • ks. Adam Kłonowski
  Videos To Make Your Day. Wykorzystanie aplikacji mobilnej TikTok w działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego w Polsce
 • ks. Mateusz Markowski
  Wybrane struktury kolegialne diecezji włocławskiej w latach 1983–2018

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Sacrae liturgiae servus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Krzysztofowi Koneckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. W. Karasiński, Włocławek 2020 – ks. Jacek Szymański 
 • „Studia Włocławskie”, t. 23, 2021, Włocławek – Eugeniusz Sakowicz
 • Dziesięć Słów. Aktualność nauczania św. Jana Pawła II w 30. rocznicę IV Pielgrzymki do Ojczyzny, red. R. Mazur, Kielce 2021 – ks. Jacek Buta
Skip to content