Zeszyt 2 (675) – tom 177 – Matka / Macierzyństwo 2

wrzesień/październik 2021

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Paweł Skrzydlewski
  Cnoty niewieście
 • Ewa Dybowska
  „Będę matką”: wychowanie do macierzyństwa
 • Agnieszka Linca-Ćwikła
  Ojcostwo wspierające macierzyństwo
 • Magdalena Woźniak
  Wychowanie do cnoty czystości w Ruchu Czystych Serc (młodzież)
 • Magdalena Leśniak
  Wychowawcza funkcja macochy w rodzinie patchworkowej

Studia i refleksje

 • Ks. Jerzy Grodzki
  Wolność wyrasta z prawdy w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II
 • Edward Jakiel
  Nad wersetami Kohelety. O parafrazie Jerzego Żuławskiego – prolegomena
 • Ks.  Mateusz Markowski
  Charakterystyka uroczystości św. Wojciecha w ujęciu modlitw  prezydencjalnych. Porównanie mszałów Piusa V i Pawła VI
 • Ks. Bartosz Trojanowski
  Prawo do sakramentu święceń
 • Ks. Zbigniew Zarembski
  Chrześcijańskie towarzyszenie osobom wykluczonym przez uwięzienie
 • Wojciech Gulin
  Skala Aktywności Osób Starszych (SAOS): konstrukcja i walidacja nowego narzędzia diagnozowania aktywności podejmowanej przez osoby starsze

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Tomasz Adamczyk, Autentyczność i duchowość – księża w opinii polskiej młodzieży. Analiza socjologiczna, Lublin 2020 – Agnieszka Zduniak
 • Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Wizjoner i Realista. O Idzim Radziszewskim – Twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020 – Irena Wodzianowska
 • Wojciech Góralski, Matrimonium facit consensus. Z najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa w obszarze zgody małżeńskiej (2014–2018),Pelplin 2020 – ks. Janusz Borucki
Skip to content