Zeszyt 2 (672) – tom 176 – Ojciec/ojcostwo 1

marzec – kwiecień 2021

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Anna Błasiak
  U źródeł niszczenia obrazu ojca
 • Paweł Skrzydlewski
  Filozoficzne rozumienie ojcostwa
 • Marek Marczewski
  Teologia ojca/ojcostwa
 • Tadeusz Sakowicz
  Wzór ojca w kulturze europejskiej
 • Danuta Opozda
  Podmiotowe właściwości ojca a jego rola wychowawcza
 • Marek Babik
  Doświadczenie duchowego ojcostwa w świetle wypowiedzi studentów

Studia i refleksje

 • ks. Jerzy Grodzki
  Koncepcja państwa według kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II
 • Adam Stelmaszewski
  W drodze do marzeń i na wygnanie. Życiorys ks. Adriena Gréa
 • Krzysztof Gogacz, Sylwia Grzelak
  Ukierunkowane i intencjonalne przejawy agresji wśród funkcjonariuszy policji

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Uprawnienia wyjątkowe Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów 1948–1979, wybór i oprac. K. Śmigiel i P. Lewandowski, Pelplin 2020 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Stanisław Wilk, Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej. Die Sondervollmachen des polnischen Primas, August Hlond im Lichte der Dokumente des Heiligen Stuhls, Lublin 2020 – ks. Łukasz Krucki
 • Henryk Witczak, Z życia religijnego w parafii Wola-Trutowo, Włocławek 2020 – Dariusz Duszeński
 • Horyzonty dogmatu, t. 1–12, red. S. Drzyżdżyk, M. Gilski, W. Życiński, Kraków 2016–2019 – Eugeniusz Sakowicz
 • Edward Walewander, Człowiek i książka, Lublin 2020 –  ks. Stanisław Kowalczyk
 • Mariusz Leszczyński, Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenach obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej 1946–1948, Warszawa 2020 – ks. Edward Walewander
Skip to content