Zeszyt 1 (671) – tom 176 – Sztuka religijna

styczeń – luty 2021

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne opata Opactwa Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na Syjonie w Jerozolimie archimandryty Bernarda Marii Altera OSB
 • Eugeniusz Sakowicz
  Wprowadzenie
 • Ks. Marek Ławreszuk
  Sztuka prawosławna
 • Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki
  Soborowe nauczanie o sztuce
 • Marek SAJ CssR
  Sztuka sakralna w prawodawstwie Kościoła katolickiego. Zarys problematyki
 • Paweł Sokołowski
  Piękno jako argument za istnieniem Boga według Listu do artystów św. Jana Pawła II
 • Ks. Henryk Nadrowski MIC
  Konteksty sacrum kościelnego
 • Andrzej Kowalski CssR
  O potrzebie piękna w kościelnym wnętrzu. Kilka nienaukowych refleksji
 • Ks. Paweł Szczepaniak
  „Nowi święci” jako wytwór kultury masowej
 • Ks. Norbert Mojżyn
  Komunikacja medialna i artystyczna Kościoła katolickiego w warunkach dystansu społecznego i strachu wywołanego pandemią
 • Cyprian Janusz Moryc OFM
  Doświadczenie ikony. Kurs pisania ikon dla sióstr klauzurowych

Studia i refleksje

 • Angelika Wiech
  Funkcjonowanie państwowych domów opieki dla osób starszych sprawy kościelne i duszpasterskie

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Stanisław Jankowski, Życie codzienne w Piśmie Świętym. Środowisko – Religia – Kultura, Warszawa 2020 – ks. Wojciech Hanc
 • Paweł Szuppe, Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego, Lublin 2017 (Religie świata – Świat religii, t. 20) – Radosław Broniek OP
 • Eryk Kowalczyk, Wybrana korespondencja polskich wydziałów teologicznych i innych instytucji naukowych z księdzem profesorem Ireneuszem Werbińskim, Warszawa 2019 – Jacek J. Mrozek
 • Janusz Mariański, Moi wielcy mistrzowie i nauczyciele w socjologii religii i socjologii moralności, Toruń 2020 – Marek Marczewski
Skip to content