Zeszyt 2 (666) – tom 174 – Sługa Boży ks. Wincenty Granat

marzec – kwiecień 2020

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Halina Irena Szumił
 • Paweł Skrzydlewski
  Teologia naturalna w ujęciu sługi Bożego ks. Wincentego Granata
 • ks. Krzysztof Guzowski
  Odnowiciel teologii dogmatycznej
 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Ks. Wincenty Granat – humanista i personalista
 • Marek Marczewski
  Nauczyciel w świadectwach uczniów
 • Halina Irena Szumił
  Troskliwy Ojciec. Kontakty sługi Bożego ks. Wincentego Granata ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Studia i refleksje

 • Małgorzata Folaron
  Wartość życia w nauczaniu papieża Franciszka
 • ks. Jerzy Grodzki
  Personalistyczna koncepcja człowieka w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II
 • ks. Józef Dębiński
  Sowieckie wyzwolenie czy dalsza okupacja Polski

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • 450 lat Almae Matris Vladislaviensis. Księga Jubileuszowa, red. J. Szymański, Włocławek 2019 – ks. Łukasz Krucki
 • Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Kazania, nauki pasyjne i rekolekcyjne, przemówienia. Przygotowali do druku I. Tomczak, K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2019 – ks. Łukasz Krucki
 • Marcin Kołodziej, Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Wrocław 2019 – ks. Janusz Gręźlikowski
Skip to content