Zeszyt 1 (665) – tom 174 – Życie Ludzkie II (Zagadnienia szczegółowe)

styczeń – luty 2020

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski
 • Imelda Chłodna-Błach
  Godność człowieka
 • Emilia Lichtenberg-Kokoszka
  Prenatalny okres życia człowieka
 • ks. Jarosław Lisica
  Teologia dziecka
 • Zbigniew Pańpuch
  Gender a płciowy wymiar człowieka
 • ks. Marcin Rola
  Młodzież licealna wobec życia ludzkiego

Studia i refleksje

 • ks. Janusz Wilk
  Wolność religijno-duchowa na podstawie Ostatnich rekolekcji św. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • Ks. Dariusz Kajzer
  Prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi
 • Dawid Wiech
  Powołanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w Kościele z perspektywy współczesnych wyzwań społecznych
 • Eugeniusz Sakowicz
  Anty-ekologiczne „uderzenia” w małżeństwo i rodzinę
 • Ks. Jacek Marek Nogowski
  Osoba bezdomna – wolna czy uzależniona?

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne) 

Sprawozdania

 • dk.  Łukasz Kołodziejczak  – Sprawozdanie z obchodów 450. rocznicy powstania Almae Matris Vladislaviensis, Włocławek, 7–13 X 2019 r.

Przegląd bibliograficzny

 • 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga jubileuszowa, red. A.G. Miziński, Kielce 2019 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Jan Śrutwa, Bez Boga – ani do proga. Tryptyk doktora Klukowskiego, Lublin 2019 – ks. Edward Walewander
 • Anna Jagusiak, Rola chrystofanii w dłuższym zakończeniu Ewangelii według św. Marka (Mk 16, 9–20), Warszawa 2018 – Daria Gargała
 • Ryszard Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016 – Piotr Koprowski
Skip to content