Zeszyt 3 (664) – tom 173 – Życie Ludzkie I (Zagadnienia ogólne)

listopad – grudzień 2019

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski
 • Paweł Skrzydlewski
  Założenia antropologii filozoficznej (dotyczące poznania życia ludzkiego)
 • Marek Marczewski
  Człowiek charytologiczny: „poczęty w sercu Boga”
 • ks. Andrzej Maryniarczyk SDB
  Ewolucja czy kreacja?
 • Alina Midro
  Od początku życie ludzkie
 • Jakub Pawlikowski
  Ludzka płciowość

Studia i refleksje

 • ks. Jakub Wiśniewski
  Liturgiczny wymiar homilii Benedykta XVI
 • ks. Jerzy Grodzki
  Pozytywne i negatywne oddziaływania środków społecznego przekazu w przestrzeni życia rodzinnego w świetle encykliki Redemptoris missio oraz adhortacji Familiaris consortio, Amoris laetitia i Christus vivit
 • Daniel Jakimiec
  Placówki edukacji publicznej w identyfikacji dysfunkcji rodziny

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne) 

Przegląd bibliograficzny

 • Zygmunt Zieliński, Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek? Rzecz o reformach oświaty i nauki, Toruń 2019 – ks. Edward Walewander
 • „Studia Włocławskie”, t. 21: 2019 – ks. Kazimierz Panuś
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 49–50: Idźcie i głoście, cz. 1–2, Świdnica 2019 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Antoni Liedtke, Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga. Wojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego, Włocławek – Pelplin 2018 – Jan Czarnek
 • Michał Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965, Lublin 2018 – ks. Józef Dębiński
Skip to content