Zeszyt 2 (663) – tom 173 – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 1999–2019

wrzesień – październik 2019

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne – kard. Kazimierz Nycz, abp Metropolita Warszawski
 • ks. Krzysztof Bielawny
  Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce na przełomie tysiąclecia jako kontekst powstania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • ks. Dariusz Kowalczyk
  Geneza i rozwój Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • ks. Jacek Kędzierski
  Przesłanie Dnia Papieskiego w hasłach i listach Konferencji Episkopatu Polski
 • ks. Krzysztof Borecki
  Wpływ grupy rówieśniczej na wychowanie młodzieży na przykładzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • ks. Łukasz Nycz
  Program permanentnej formacji stypendystów-studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” inspiracją dla katechezy akademickiej
 • ks. Krzysztof Matysek
  Funkcja formacyjna letnich obozów dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • ks. Bartosz Mitkiewicz
  Funkcjonowanie wspólnot akademickich Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz ich miejsce w duszpasterstwie akademickim
 • ks. Stanisław Lubaszka
  Rekrutacja i formacja stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na przykładzie diecezji bielsko-żywieckiej
 • ks. Krzysztof Mielnicki
  Rekrutacja i formacja stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji drohiczyńskiej z pastoralnej perspektywy koordynatora

Studia i refleksje

 • ks. Grzegorz Czerwonka
  Duszpasterze a towarzyszenie małżonkom
 • Piotr Koprowski
  Człowiek w myśli Paracelsusa i Boehmego. Przyczynek do dziejów filozofii nowożytnej.

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne) 

Przegląd bibliograficzny

 • Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Olsztyn 2018 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji, Kraków 2019 – ks. Andrzej Tomalak
Skip to content