Zeszyt 1 (662) – tom 173 – Starość II

lipiec – sierpień 2019

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz

 • EUGENIUSZ SAKOWICZ
  Teologia starości
 • MAREK SAJ CssR
  Osoby starsze w przepisach prawa kościelnego
 • HANNA ELŻANOWSKA
  Portret psychologiczny osób starszych
 • Ks. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Osoby starsze w rodzinie
 • KS. WIESŁAW PRZYGODA
  Duszpasterstwo ludzi w podeszłym wieku w parafii
 • KS. JAN PERSZON
  Starość w kulturze i pobożności ludowej na Kaszubach
 • CYPRIAN JANUSZ MORYC OFM
  Piękny starzec. Medytacja o starości na kanwie obrazu San Girolamo in lettura Hendricka van Somera

Studia i refleksje

 • ks. Krzysztof Mętlewicz
  Sakramenty w historii i nauczaniu Kościoła katolickiego
 • Arleta Dziewiątkowska
  Osobowość i kompetencje katechety w świetle nauczania Kościoła
 • s. Elżbieta Kuczmarska CSFN
  Samotne rodzicielstwo wyzwaniem duszpasterskim
 • S. Izabella Szajkowska CSFN Sylwetka duchowa służebnicy Bożej siostry M. Małgorzaty Ludwiki Banaś CSFN (1896–1966). Cz. 1: Rys biograficzny
 • Renata Wierna
  Światopogląd podstawą teorii wychowawczych w ujęciu sługi Bożego ks. Wincentego Granata
 • Ks. Władysław Wyszowadzki
  Wychowanie religijne emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Zdzisław Pawlak, Z dziejów nauczania filozofii w seminarium duchownym we Włocławku, Włocławek 2019 – ks. Stanisław Kowalczyk

 • Wybrane zagadnienia z tematyki wpływu alkoholizmu na niezdolność do zawarcia małżeństwa (syndrom DDA, zespół Korsakowa, AA), red. G. Dzierżon, Kraków 2018 – ks. Janusz Borucki

Skip to content