Zeszyt 3 (661) – tom 172 – Starość I

maj – czerwiec 2019

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Kardynała Henryka Gulbinowicza
 • WprowadzenieEugeniusz Sakowicz
 • KS. JAN KLINKOWSKI
  Starość w kontekście społeczno-kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu
 • Ks. WALDEMAR CHROSTOWSKI
  „Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże”. Starość w świetle Biblii
 • Ks. JANUSZ KRĘCIDŁO MS
  Od starego człowieka do pełni życia w Chrystusie
 • Eugeniusz SAKOWICZ
  Starość w religiach niechrześcijańskich
 • SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD
  Starzy wiekiem – młodzi duchem. Sylwetki wybranych dawnych i współczesnych świętych starców
 • ALINA RYNIO
  Przesłanie świętego Jana Pawła II kierowane do osób „w podeszłym wieku”
 • MAREK CZACHOROWSKI
  Spisek przeciw starości?

Studia i refleksje

 • ks. Jerzy Grodzki
  Mentalność konsumpcyjna zagrożeniem dla współczesnej rodziny
  w świetle encykliki Evangelium vitae oraz adhortacji Familiaris consortioAmoris laetitia
 • Romana Siwek
  System totalny a wolność człowieka w naukach Jana Pawła II
 • Dariusz Pabiś CssR
  Konferencja w Puebla jako odpowiedź Kościoła w Ameryce
  Łacińskiej na wezwanie do ewangelizacji kultury
 • Grzegorz Kielnar
  Posługa kapelanów wojskowych podczas misji pokojowych
  i stabilizacyjnych w Polskich Kontyngentach Wojskowych

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów. Przygotowali do druku I. Tomczak, K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2018 – ks. Dariusz Kowalczyk SJ

 • Tomasz Jakubiak, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płock 2018 – ks. Janusz Gręźlikowski

 • Andrzej Maryniarczyk, Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu, Lublin 2018 – ks. Zdzisław Pawlak 

 • Stanisław Jankowski, Dariusz Sztuk, Historia zbawienia, Warszawa 2018 – ks. Jacek Bartczak

 • Piotr Guzdek, Rozpoznaj swoje dziecko we mnie… Rzecz o poronieniu samoistnym dziecka i jego pogrzebie, Kraków 2017 – Eugeniusz Sakowicz

 • Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018
  – Eugeniusz Sakowicz 

 • Justyna Krzywkowska, Ryszard Sztychmiler, Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich stosowanie w sądach kościelnych (1983–2018), Olsztyn 2018 – ks. Janusz Gręźlikowski 

Skip to content