Zeszyt 2 (660) – tom 172 – Diakonat stały w Polsce II

marzec – kwiecień 2019

SPIS TREŚCI

 • WprowadzenieMarek Marczewski

 • Eugeniusz Sakowicz
  Diakonat stały – doświadczenie Kościoła współczesnego (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)
 • ks. Erwin Mateja
  Diakonat stały w świetle Regulaminu formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej
 • Ks. Helmut J. Sobeczko
  Problem wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce
 • Dariusz Chmielewski
  Diakonat stały w polskojęzycznym Internecie. Refleksja pastoralna
 • Krzysztof Chachaj
  Bibliografia czasopisma „Diakon”

Studia i refleksje

 • Andrzej Sobieraj
  Wolność urzeczywistniona w Jezusie Chrystusie. Przyczynek do dyskursu
 • ks. Mateusz Setecki
  Dogmaty o Najświętszej Maryi Pannie w świetle sporu ekumenicznego
 • ks. Witold Dolny
  Eucharystia Sakramentem Miłości w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis
 • ks. Jerzy Grodzki
  Mentalność przeciwna poczęciu nowego życia zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny w świetle encykliki Evangelium vitae oraz adhortacji Familiaris consortioAmoris laetitia
 • Przemysław Kaleta
  Recepcja myśli historiozoficznej św. Augustyna w dziele Piotra Abelarda Tak i nie
 • Daniel Jakimiec
  Anihilacja dysfunkcjonalności rodziny osoby uzależnionej od alkoholu w postępowaniu sądowym

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Eliza Księska, Środowisko organizacyjne Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym, Lublin 2018 – ks. Edward Walewander
 • Ignacy Dec, Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 2: Rozważania teologiczne, Świdnica 2018 – Jerzy Tupikowski CMF

 • Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018 – ks. Łukasz Krucki

 • Fatima w Bożym planie zbawienia. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Zakopane – Krzeptówki, 13–17 września 2017, red. G.M. Bartosik, M. Kolwalczyk, Częstochowa – Zakopane 2018 – Eugeniusz Sakowicz

 • Jan Śrutwa, Dzieje Kościoła w starożytności, t. 1: Epoka wielkich prześladowań; t. 2: Kościół w cesarstwie chrześcijańskim, Lublin 2018 – ks. Edward Walewander

Skip to content