Zeszyt 1 (659) – tom 172 – Diakonat stały w Polsce I

styczeń – luty 2019

SPIS TREŚCI

 • WprowadzenieMarek Marczewski

 • Dk. Waldemar Rozynkowski
  Historia diakonatu stałego w Kościele w Polsce
 • Bp Andrzej Czaja
  Diakonat stały – ujęcie dogmatyczne
 • Marek Marczewski
  Refleksja eklezjologiczno-pastoralna nad diakonatem stałym
 • ks. Leszek Adamowicz
  Diakonat stały – ujęcie kanoniczno-prawne
 • Marek Marczewski
  Sitz im Leben diakonatu i caritas Kościoła (Dz 6, 1–6)

Studia i refleksje

 • Magdalena Rzym
  „Czy Bóg odrzucił swój lud?” (Rz 11, 1) – pytanie o trwałość wybrania Izraela
 • ks. Jacek Bartczak
  Jesus als Exorzist in der Synagoge (Mk 1, 21–28) Jezus jako egzorcysta w synagodze
 • Katarzyna Niezabitowska
  Pasyjny wizerunek Matki Bożej w staropolskich Godzinkach o Siedmiu Boleściach N. Maryi Panny
 • ks. Grzegorz Lipiński
  Ustanowienie i wykonywanie urzędu dziekana
 • ks. Łukasz Płóciennik
  Rola pieśni patriotycznych w walkach o niepodległość
 • Świadectwa diakonów stałych

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Edward Walewander, Kazania i przemówienia, t. 4, Lublin 2018 – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Chrzest i małżeństwo – harmonizacja ustawodawstwa, red.  H. Stawniak, R. Kamiński, Warszawa 2018 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości, Warszawa –Radzymin 2018 – ks. Edward Walewander
 • Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, Poznań 2018 – ks. Łukasz Krucki
Skip to content