Zeszyt 3 (658) – tom 171

listopad-grudzień 2018

SPIS TREŚCI

 • Eugeniusz Sakowicz
  Dialog wierzących w Boga z niewierzącymi. Zadanie na nowy wiek Kościoła katolickiego w Polsce.
 • Dariusz Lipiec
  Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r.
 • Jerzy Grodzki
  O rozwodach w małżeństwie i rodzinie w świetle adhortacji Familiaris consortioAmoris laetitia.
 • Łukasz Majchrzak
  La concezione del Logos secondo Joseph Ratzinger/ Koncepcja Logosu według Józefa Ratzingera.
 • Alina Rynio
  Wychowawczy wymiar biografii sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Leonard Fic
  Krzyż Jezusa Chrystusa w religiach pozachrześcijańskich.

Studia i refleksje

 • Piotr Koprowski
  Modlitwa i samotność w polskiej poezji współczesnej. Kilka refleksji.
 • Norbert Kępiński
  Polska Chrześcijańska Kasa Bezprocentowa w Sandomierzu (1936–1939)
 • Artur Katolo
  Ludowe pieśni paraliturgiczne Arbereshów
 • Kazimierz Rulka
  Tematyka włocławska na łamach „Ateneum Kapłańskiego”

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • „Studia Włocławskie”, t. 20: 2018 – Paweł Bortkiewicz TChr
 • Elżbieta Orzechowska, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym, Sandomierz 2018 – ks. Edward Walewander
 • Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin 2017 – Paweł Szuppe
 • Stanisław Kowalczyk, Rozważania w kręgu słowa Bożego, cz. 2, Lublin – Sandomierz 2018 – ks. Zdzisław Pawlak
Skip to content