Zeszyt 2 (657) – tom 171 – Pedagogika pastoralna II – Rozwiązania praktyczne

wrzesień – październik 2018

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski
 • Ks. Marcin Rola
  Współczesne przemiany małżeństwa i rodziny a pedagogika pastoralna
 • Ewa Dybowska
  „Usprawnienie” do życia w rodzinie a pedagogika pastoralna
 • Ks. Zbigniew Zarembski
  Personalistyczna koncepcja wychowania religijno-moralnego
 • Ks. Marek Jeziorański
  Indywidualne i społeczne cele wychowania religijno-moralnego
 • Marek Marczewski
  Praca: błogosławieństwo czy „owładnięcie”. Ujęcie pastoralno-pedagogiczne
 • Tadeusz Sakowicz
  Czym ma być pedagogika pastoralna?

Studia i refleksje

 • Tomasz Czura
  Pedagogiczny wymiar sakramentów Kościoła katolickiego
 • ks. Franciszek Jabłoński
  Rozwój misyjności w duszpasterstwie rodzin
 • Krzysztof Niewiadomski OFMCap
  Wierzący rodzic wobec problemu SSA swojego dziecka. Katolicka perspektywa moralno-pastoralna
 • ks. Jerzy Grodzki
  Powołanie człowieka do odpowiedzialnej wolności w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II
 • Barbara Grela
  Kilka uwag na temat środowiska intelektualnego katedry i kapituły włocławskiej w epoce nowożytnej

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Congregazione per il Clero. Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali, „Miserando atque Eligendo”. La cura pastorale delle vocazioni. Convegno Internazionale di pastorale vocazionale, 19–21 ottobre 2016, Città del Vaticano 2016 – bp Andrzej F. Dziuba

 • 300 lat karmelitów w Trutowie, red. J. Dębiński, Trutowo 2017 – Szymon Jan Malinowski

 • Zbigniew Kubacki, Wprowadzenie do teologii religii, Warszawa 2018 – Paweł Szuppe

 • Zakon Maltański wczoraj i dziś. Na progu X stulecia istnienia, red. M. Kowalczyk, M. Koszutski, Poznań 2017 – bp Andrzej F. Dziuba

Skip to content