Zeszyt 1 (656) – tom 171 – Pedagogika pastoralna I

lipiec – sierpień 2018

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski
 • Ryszard Skrzyniarz
  – Wychowawcza misja Kościoła. Pedagogika pastoralna w ujęciu Stefana Kunowskiego
 • Marek Marczewski
  – Pedagogika pastoralna w refleksji pastoralno-teologicznej ks. Franciszka Blachnickiego
 • Paweł Skrzydlewski
  – Pedagogika pastoralna w świetle ontycznych podstaw wychowania
 • Ks. Jarosław Lisica
  – Wieloaspektowość pedagogiki pastoralnej
 • Ks. Kazimierz Misiaszek SDB
  – Dziecięctwo Boże w wychowaniu według ks. Franciszka Blachnickiego
 • Ks. Wojciech Marczewski
  – Teologia wychowania: Nowy człowiek

Studia i refleksje

 • Ks. Piotr Czarniecki
  – Kształtowanie pobożności eucharystycznej w duszpasterstwie na przykładzie posługi biskupiej św. Józefa S. Pelczara
 • Ks. Paweł Sordyl
  – Duszpasterstwo polskie w diecezji St. Pölten na podstawie Kroniki Wspólnoty Polskiej w Droß oraz Kroniki Wspólnoty Polskich Księży w Austrii
 • Andriy Yastremskyy
  – „Wolne związki” w świetle adhortacji Amoris laetitia. Wynik uwarunkowań czy wyzwanie duszpasterskie?
 • Ks. Piotr Patyk
  – „Die Klage der Erde und die Klage der Armen“ – die enge Beziehung zwischen der ökologischen Krise und der Armut in Anlehnung an die Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus
  „Wołanie Ziemi i krzyk biednych” – ścisły związek pomiędzy kryzysem ekologicznym i ubóstwem w świetle encykliki Laudato si papieża Franciszka

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania

 • dk. Tobiasz Winnicki – Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Integralność ludzkiego życia jako powinność moralna i granice jego nienaruszalności” – Lublin, 6 grudnia 2017 r.

Przegląd bibliograficzny

 • Andrzej Nowak, Niepodległa! 1864–1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Kraków 2018 – ks. Józef Dębiński

 • Halina Studzińska, Miłkowice w świetle źródeł historycznych, Bydgoszcz 2017 – K. R.

 • Wojciech Góralski, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznawanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997–2016), t. 3, Płock 2018 – ks. Janusz Gręźlikowski

 • Miłosierdzie i miłość społeczna, red. K.K. Bomber, Warszawa 2017– ks. Zbigniew Zarembski

 • Ignacy Dec, Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 2: Rozważania teologiczne, Świdnica 2018 – ks. Zdzisław Pawlak

 • Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów. Przygotowali do druku I. Tomczak, K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2018 – Eugeniusz Sakowicz

Skip to content