Zeszyt 3 (655) – tom 170 – Patriotyzm

maj – czerwiec 2018

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • Ks. Janusz Kręcidło MS
  Czy Jezus był patriotą?
 • Dariusz Kowalczyk SJ
  Ojczyzna i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II
 • Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD
  Kościół w służbie narodu. Refleksja z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
 • Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
  Patriotyzm Polaków – miłość od ojczyzny do człowieka
 • Ks. Jarosław Lisica
  Męczennicy wzorem miłości do Ojczyzny
 • Ks. Henryk Skorowski SDB
  O potrzebie edukacji patriotycznej
 • s. Loyola Maria Opiela SBDNP
  Wychowanie do patriotyzmu 
 • Eugeniusz Sakowicz
  Wychowanie do polskości
 • Cyprian Janusz Moryc OFM
  „Ku pokrzepieniu serc”. Motywy patriotyczne w malarstwie polskim XIX i XX w.

Studia i refleksje

 • Ks. Józef Dębiński
  Udział włocławskiego duchowieństwa w odbudowie niepodległej Polski
 • Ks. Krzysztof Szewczyk
  Rodzina i jej zadania prokreacyjne w nauczaniu Jana Pawła II

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów. Przygotowali do druku I. Tomczak, K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2018 – ks. Łukasz Krucki 
 • Ignacy Dec, Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 1: Rozważania filozoficzne, Świdnica 2017 – Jerzy Tupikowski CMF
 • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, Lublin 2017  – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Andrzej Maryniarczyk, Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężenia metafizyki i ich paradoksy, Lublin 2015 – ks. Rafał Szprync
 • Janusz Mariański, Praca ludzka jako wartość moralna. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego, Lublin 2017 – Paweł Prüfer
 • Andrzej Adamczyk, Wieniec-Zdrój. Dzieje i wspomnienia, Włocławek 2017 – K.R
 • Anna Głąb, Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej krytyki literackiej,  Lublin 2016 – ks. Rafał Szprync

Skip to content