Zeszyt 2 (654) – tom 170 – Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki II

marzec – kwiecień 2018

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski 

 • Ks. Wojciech Marczewski
  Interpretator „znaków czasu”
 • Ks. Tomasz Przybyła
  Ks. Franciszek Blachnicki – duszpasterz ministrantów
 • Ks. Kazimierz Misiaszek SDB
  Ks. Franciszek Blachnicki twórcą nowego ujęcia katechetyki i katechezy
 • Marek Marczewski
  Słowo – wiara – sakrament. U źródeł Kościoła-Osoby
 • Krzysztof Chachaj
  Bibliografia publikacji ks. Franciszka Blachnickiego od 1987 r.

Studia i refleksje

 • Kamil Michaluk
  Społecznik i dobry gospodarz? Ideał kapłana w liście pasterskim bp. Walentego Baranowskiego
 • Ks. Paweł Szczepaniak
  Il De Cardinalatu di Paolo Cortesi come esempio della trattatistica sul’allestimento della corte cardinalizia del Cinquecento. („De Cardinalatu” Paolo Cortesi jako przykład traktatu o sposobie wyposażenia dworu kardynalskiego w XVI wieku.)
 • Zbigniew Krajewski
  Dialog jako stadium życia
 • ks. Rafał Szprync
  Rola kobiety w budowie Kościoła. Antropologiczno-teologiczna refleksja na temat powołania kobiety w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Martyna Strembska-Kozieł
  Kobiecość jako wartość i cel w wychowaniu. O podstawach wychowania kobiet w ujęciu Edyty Stein
 • Petro Balog OP
  Wykorzystanie idei eschatologicznych Joachima z Fiore oraz Tomasza z Akwinu przez Jürgena Moltmanna

Sprawy kościelne i duszpasterskie

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne) 

Przegląd bibliograficzny

 • Andrzej Suski, Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny, Toruń 2017 (Fontes scrutari, II) – ks. Jerzy Stefański 
 • Ireneusz Mroczkowski, Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych w świetle adhortacji „Amoris laetitia” papieża Franciszka, Płock 2017 – ks. Artur Niemira 
 • Monika A. Komsta, Temistiusz. Zmierzch psychologii perypatetyckiej, Lublin 2016 – ks. Rafał Szprync 
 • Stanisław Kowalczyk, Rozważania w kręgu słowa Bożego, Lublin – Sandomierz 2017 – ks. Zdzisław Pawlak 
 • Grzegorz Łęcicki, Antymatki nadopiekuńcze, toksyczne, zaborcze w rzeczywistości realnej oraz w narracjach filmowych, Warszawa 2017 – Eugeniusz Sakowicz 
 • Informacje dla autorów 
Skip to content