Zeszyt 3 (652) – tom 169

listopad – grudzień 2017

SPIS TREŚCI

 • Ks. Leonard Fic
  Kształtowanie odniesienia do innych religii na katechezie – wyzwaniem współczesności

 • Edward Fiała
  Sądzenie jako degradacja osoby

 • Eugeniusz Sakowicz
  Kardynał Stefan Wyszyński – obrońca tradycji narodu polskiego

 • Piotr Koprowski
  Rzeczywistość duchowa w wizji Emanuela Swedenborga

Studia i refleksje

 • Barbara Brela
  Reprezentacja władzy w programie ikonograficznym nagrobków pulpitowych na przykładzie pomnika Piotra z Bnina w katedrze we Włocławku

 • Daniel Jakimiec
  Dysfunkcjonalność rodziny w ujęciu socjologicznym i prawnym

 • Andrzej Sobieraj
  Wolność zdefiniowana w Bogu – rys ontologiczny

 • Tomasz Czura
  Problem emigracji w świetle przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

 • Waldemar Paweł Los SJ
  MAGIS 2016 – doświadczenie zmieniające życie

 • Ks. Krzysztof Kamiński
  Specyfika kierownictwa duchowego w posłudze bł. ks. Michała Sopoćki

 • Krzysztof Kupiński
  Hermeneutyczne tropy grzechu pierworodnego

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Powiernik Witkacego. Pisma rozproszone ks. Henryka Kazimierowicza, zebrał i wstępem opatrzył P. Pawlak, Warszawa 2017 – K.R.

 • Stanisław Kowalczyk, Elementy społecznej nauki Kościoła, Lublin 2017 – ks. Zdzisław Pawlak

 • Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, oprac. P. Sobczyk, M. Poniatowski, Lublin 2016 – ks. Janusz Gręźlikowski

 • Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016 – Marek Marczewski

Skip to content