Zeszyt 2 (651) – tom 169 – Bezdomność i żebractwo

wrzesień – październik 2017

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego

 • WprowadzenieEugeniusz Sakowicz

 • WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA
  Oblicza bezdomności w Biblii
 • EUGENIUSZ SAKOWICZ
  Żebracy Nowego Testamentu
 • MAREK SAJ CssR
  Czy prawo kościelne zajmuje się osobami bezdomnymi i potrzebującymi?

 • KS. JACEK MAREK NOGOWSKI
  Zjawisko bezdomności wyzwaniem dla Kościoła i społeczeństwa
 • TADEUSZ KAMIŃSKI
  Między wołaniem o pomoc a manipulacją. Bezdomni i żebracy jako (społeczny) wyrzut sumienia
 • CYPRIAN JANUSZ MORYC OFM
  Wciąż czegoś szukał. Wciąż sięgał dalej. Pielgrzymka Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta
 • KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ
  Ubóstwo chrześcijańskie jako cnota eklezjalna. Implikacje hagiologiczne o św. Bracie Albercie

Studia i refleksje

 • Ks. Grzegorz Staszczak
  Pobożność ludowa okresu paschalnego przeżywana w Kościele domowym
 • Ks. Radosław Koterbski
  Komunikacyjny wymiar psalmu responsoryjnego
 • Mateusz Pawlak
  Znaczenie religii w życiu polskich Sybiraków w latach 1939–1945
 • Jan Kaczmarzyk
  Represje komunistyczne na Jasnej Górze
 • Ks. Rafał Szprync
  Matka w życiu kapłana w świetle Listu do kapłanów na Wielki Czwartek z 1995 r. Jana Pawła II

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania

 • ks. Julian Głowacki – Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Czy każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania?”, Lublin, 7 czerwca 2017 r.

Przegląd bibliograficzny

 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 39–40: Wierzę w Syna Bożego, cz. 3: Homilie i rozważania trzeciego kwartału roku 2014; cz. 4: Homilie i rozważania czwartego kwartału roku 2014, Świdnica 2016 – ks. Stanisław Kowalczyk

 • Ignacy Dec, Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 1: Rozważania filozoficzne, Świdnica 2017 – ks. Zdzisław Pawlak

 • Łukasz Krucki, Synod diecezjalny włocławski z 1589 roku, Gniezno 2016 – ks. Janusz Gręźlikowski

 • Zygmunt Zieliński, Demokracja z każdej strony (ludzie, sprawy i zdarzenia), Toruń 2017 – ks. Edward Walewander

 • Informacje dla autorów

Skip to content