Zeszyt 1 (650) – tom 169 – Budując projekt ekologii chrześcijańskiej w duchu encykliki Laudato si’

lipiec – sierpień 2017

SPIS TREŚCI

 • WprowadzenieStanisław Jaromi OFMConv

 • Zdzisław Józef Kijas OFMConv
  Ochrona przyrody – wyzwania i edukacja. Konieczność nowej etyki solidarności
 • Jerzy Brusiło OFMConv
  Bogactwo Boga Stwórcy i ubóstwo człowieka ekologicznego. Nauczanie Kościoła i troska papieża Franciszka o wspólny dom
 • Marek Augustyn OFMConv
  Franciszkańska teologia Eucharystii. Od św. Franciszka do Laudato si’
 • Jacek Poznański SJ
  Ekologia w kontekście miłosierdzia. Uczynki miłosierne względem stworzenia
 • Stanisław Jaromi OFMConv
  Ekologia integralna. Kompleksowa odpowiedź na kryzys ekologiczny

Studia i refleksje

 • Ks. Józef Mandziuk
  Thomas Merton (1915–1968). Amerykański reformator życia monastycznego
 • Przemysław Kaleta
  Arcybiskup gnieźnieński Janisław – Korab czy Synkot-Doraj? O pewnej hipotezie Janusza Bieniaka
 • Marek Marczewski
  Ruch Światło-Życie Oblubienicą Chrystusa: Kościół żywy
 • ks. Łukasz Dymora
  Rady ewangeliczne w nauczaniu biskupa Wacława Świerzawskiego
 • Tomasz Czura
  Estetyczny wymiar antropologii papieża Franciszka. Rozważania na kanwie adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium
 • Ks. Maciej Flader
  Media społecznościowe przestrzenią realizacji nowej ewangelizacji

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Edyta Stein. Godność człowieka, red. J. Machnacz, Wrocław 2016 – Jerzy Tupikowski CMF
 • Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, red. A. Pryba, Poznań 2016 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Via Crucis. Droga Krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R.S. Pujsza, Warszawa 2017 – Eugeniusz Sakowicz
 • Arkadiusz Gudaniec, U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby, Lublin 2016 – ks. Rafał Szprync
 • Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji, Kraków 2013 – Piotr Koprowski
 • Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, red. W. Góralski, Płock 2016 – ks. Janusz Borucki
 • Na obraz i podobieństwo Boże. Z Księdzem Arcybiskupem seniorem Marianem Gołębiewskim rozmawia ks. Henryk Szareyko, Wrocław 2016 – K.R.
 • Teresa Leonarda Kuniszewska, Pedagogia i apostolstwo błogosławionej Bolesławy Lament (1862–1946), Lublin 2016 – ks. Edward Walewander
Skip to content