Zeszyt 2 (648) – tom 168 – W obliczu 500-lecia Reformacji

marzec – kwiecień 2017

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Wojciech Hanc
 • Ks. Zygfryd Glaeser – Uleczyć rany: przez nawrócenie do pełnej wspólnoty. W obliczu 500-lecia Reformacji
 • Bp Marcin Hintz – Idea królewskiego panowania Jezusa i jej moralne implikacje 
 • Ks. Józef Budniak – Kościół katolicki i Kościół ewangelicki – „Złączeni w nadziei” 
 • Ks. Przemysław Sawa – Protestantyzm i katolicyzm ewangeliczny / ewangelikalny 
 • Agata Skotnicka – Ekumeniczny rachunek sumienia. Indywidualne i społeczne grzechy zadawane jedności w ujęciu Jana Pawła II 
 • Ks. Karol Nieboda – Trójca Święta w teologicznym spojrzeniu Karla Rahnera i Jürgena Moltmanna 
 • Anna Kapanowska – Ekumeniczny charakter pojednania w tradycji wyznaniowej Kościołów ewangelickich 
 • Agnieszka Jośko – Wkład Kościoła ewangelicko-augsburskiego w powstanie Światowej Rady Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej 
 • Ks. Andrzej Perzyński – Polskie Forum Chrześcijańskie. Nowa inicjatywa ekumeniczna 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania

 • Ks. Henryk Sławiński – Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowo Boże można usłyszeć i widzieć?”, Preszow (Słowacja), 11 października 2016 r.

Przegląd bibliograficzny

 • Sławomir Nowosad, Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin 2016 – Eugeniusz Sakowicz
 • Stanisław Kowalczyk, Liberalizm – jego dylematy i zagrożenia, Lublin 2016 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Lublin 2016 – ks. Janusz Borucki
Skip to content