Zeszyt 1 (647) – tom 168 – MĘŻCZYZNA I KOBIETA

styczeń – luty 2017

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża
 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • Ks. Waldemar Chrostowski – „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” (Rdz 1, 27). Ludzka cielesność i płciowość jako dar i zobowiązanie
 • Marek Czachoroski – Filozoficzne aspekty nierozerwalności małżeństwa
 • Marek Saj CSsR – Mężczyzna i kobieta w przepisach prawa kościelnego
 • Paweł Sokołowski – Zagrożenia miłości męża i żony według adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka
 • Hanna Elżanowska – Psychologia mężczyzny – psychologia kobiety. Ta sama (psychologia) czy inna?
 • Anna Linek – Zrozumieć różnicę…, czyli krótkie rozważania o kobiecie i mężczyźnie w małżeństwie i rodzinie
 • Urszula Dudziak – Zadania wychowawcze kobiet i mężczyzn
 • Martyna Strembska-Kozieł – Kobiecość – powołanie i zadanie w myśli Edyty Stein

Studia i refleksje

 • ks. Jan Kazimierz Przybyłowski – Młodość – czas paradoksów
 • s. Agata Mirek – Siostry zakonne w służbie życiu
 • Paweł Szuppe – „Kobiece oblicze” nowych ruchów religijnych
 • ks. Andrzej Zontek MS – Jak rozumieć fiat Maryi w scenie Zwiastowania?
 • ks. Józef Dębiński – Działalność polskich służb specjalnych wobec zagrożenia terrorystycznego

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne) 

Sprawozdania

 • ks. Jakub Wiśniewski – Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej „Polska Krajem Misyjnym”?  Warszawa, 19–21 września 2016 r.

Przegląd bibliograficzny

 • Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016 – K.R. 
 • Katarzyna Stępień, Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka, Lublin 2016 – ks. Rafał Szprync
 • Mirosław Mikołajczyk, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bibliografia polska 1933–2013, red. nauk. J. Machnacz, Wrocław 2016 – Eugeniusz Sakowicz 
 • „Forum młodych pastoralistów. Czasopismo doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL”, 1(2015), nr 1 – ks. Grzegorz Pyźlak
Skip to content