Zeszyt 3 (646) – tom 167

listopad – grudzień 2016

SPIS TREŚCI

O. ADAM JÓZEF SOBCZYK – Wiara jako kryterium myślenia i działania współczesnej rodziny chrześcijańskiej

ANDRZEJ T. KUBANOWSKI – Prolog jako jedno z narzędzi biblijnej hermeneutyki św. Tomasza z Akwinu na przykładzie Super Epistolam ad Ephesios lectura 

PIOTR KOPROWSKI – Asymilacja i edukacja grup mniejszościowych w Szwecji w drugiej połowie XIX w. 

DANIEL JAKIMIEC – Funkcja sądu opiekuńczego a realizacja naczelnych zasad postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 

Studia i refleksje

AGNIESZKA JEZIORSKA – Apostolstwo osób konsekrowanych w świetle nauczania papieża Franciszka 

KS. ŁUKASZ POLKOWSKI – Kiedy embrion staje się człowiekiem? Próby rozwiązania sporu o moment animacji człowieka 

KS. RAFAŁ SZPRYNC – Być siostrą kapłana. Relacja kobieta – kapłan według Listu do kapłanów na Wielki Czwartek z 1995 r. Jana Pawła II 

KS. PIOTR WÓJCIK – Wartości w socjologii. Przydatność badania systemu wartości młodzieży dla duszpasterstwa i katechizacji 

BARBARA GRELA – Figura Chrystusa „łaskami słynąca”. Krzyż Tumski we włocławskiej katedrze 

EWA MARIA ŁASKARZEWSKA – Analiza treści publikowanych na wybranych blogach kapłańskich w lipcu 2014 roku 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin 2016 (Zadania współczesnej metafizyki, t.18) – bp Ignacy Dec

Sacrum Poloniae Millennium, oprac. J. Łukaszewski, M. Muraszko, Gniezno 2016 – ks. Łukasz Krucki

Susan Gibson Mikoś, Poles in Wisconsin, Madison (Wisconsin) 2012 – Eugeniusz Sakowicz

Zygmunt Zieliński, Educatrix et Advocata. Wychowawca i obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach Narodu. Studia i szkice, Lublin 2015 – ks. Edward Walewander

Stanisław Kowalczyk, Światopogląd chrześcijański. Problemy wybrane, Lublin 2016 – ks. Zdzisław Pawlak

Adam Kaczor, Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych w kodeksach z 1917 i 1983 roku, Lublin 2015 – ks. Janusz Gręźlikowski

Studia soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015 – Janusz Stefaniak

Stanisław Jankowski, Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko, Warszawa 2016 – ks. Zdzisław Pawlak

Antoni Balcerzak, Byłem na weselu w Kanie Galilejskiej. Ewangelia na człowiecze życie tłumaczona, Inowrocław – Gniezno 2015 – bp Andrzej F. Dziuba

Czesław Krakowiak, Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia, liturgia i pobożność ludowa, Lublin 2016 (Prace Wydziału Teologii, 169) – Eugeniusz Sakowicz

Skip to content