Zeszyt 2 (645) – tom 167

wrzesień – październik 2016

SPIS TREŚCI

 • KS. JACEK STEFAŃSKI – Dwaj synowie Dawida i dwie świątynie: dom świętego Józefa jako przejście od Świątyni Jerozolimskiej do świątyni katolickie
 • O. ADAM JÓZEF SOBCZYK MSF – Misyjny wymiar świętości według Drugiego Listu do Tymoteusza 
 • JERZY TUPIKOWSKI CMF – Emergentyzm metafizyki Alfreda N. Whiteheada 
 • O. ARKADIUSZ MIROSŁAW CZAJA OFM – Podstawy prawne dotyczące piątku jako dnia pokuty 
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI – Działalność duchowieństwa włocławskiego w czasie I wojny światowej (1914–1918) 

Studia i refleksje

 • KS. ZENON GÓRA – Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu katechetycznym 
 • KS. SYLWESTER BRZEŹNY – Teologia posługi diakonatu stałego po Soborze Watykańskim II 
 • KS. PAWEŁ KUCIA – Rola kapłana w procesie wychowania w duszpasterstwie akademickim 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Ignacy Dec, Być solą ziemi, cz. 1: Homilie i rozważania z pierwszego kwartału roku 2013; cz. 2: Homilie i rozważania z drugiego kwartału roku 2013, Świdnica 2015 (Siejba słowa, t. 33–34) – ks. Stanisław Kowalczyk 
 • Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, cz. 1–2, red. i oprac. S. Chrobak, Warszawa 2014–2015 – Eugeniusz Sakowicz
 • Alojzy Szudrowicz, Szpital św. Barbary w Kcyni, Kcynia 2016 – ks. Łukasz Krucki
 • Sylwester Jaśkiewicz, Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Poznań 2015 – bp Ignacy Dec
 • Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2015 – ks. Dariusz Lipiec
 • Ignacy Dec, Wierzę w Syna Bożego, cz. 1: Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2014; cz. 2: Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2014, Świdnica 2016 (Siejba słowa, t. 37–38) – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech 1945/2015 (Gestern und heute der polnischen Seelsorge in Deutschland 1945/2015), red. S. Budyn, Hannover 2016 – ks. Wiesław Przygoda
Skip to content