Zeszyt 1 (644) – Tom 167 – MŁODZIEŻ W KOŚCIELE

lipiec – sierpień 2016

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika
 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • KS. JÓZEF GRZYWACZEWSKI – Rady św. Bazylego dla młodzieńców 
 • SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD – Młodzi wiekiem, dojrzali duchem. Sylwetki niektórych dawnych i współczesnych młodych świętych Kościoła 
 • PAWEŁ SOKOŁOWSKI – Chrystocentryzm młodości w orędziach Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na Światowe Dni Młodzieży 
 • MAREK SAJ CSsR – Ochrona osób małoletnich w kanonicznym prawie karnym 
 • KRYSTIAN WOJACZEK – Dlaczego młodzi kohabitują? 
 • EMILIA ŚMIECHOWSKA-PETROVSKIJ – Potrzeby młodzieży doświadczającej niepełnej sprawności. Inkluzyjna odpowiedź Kościoła 
 • EUGENIUSZ SAKOWICZ – Młodzież w religiach pozachrześcijańskich 

Studia i refleksje

 • KS. LECH KRÓL – „Miłosierni jak Ojciec”. Inspiracje papieża Franciszka dla życia duchowego kapłanów w świetle bulli Misericordiae vultus 
 • KS. MARIUSZ WANGIN – Rzeczywistość opętania 
 • KS. PAWEŁ SZCZEPANIAK – L’interpretazione della teoria dell’arte nei commenti dopo il Concilo di Trento 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne) 

Przegląd bibliograficzny

 • Studia Soborowe, red. M. Białkowski, t. 1: Historia i nauczanie Vaticanum II, Toruń 2013; t. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, cz. 1–2, Toruń 2014–2015 – Eugeniusz Sakowicz 
 • Stanisław Kowalczyk, Idea duszy – w refleksji filozoficznej, Lublin 2016 – ks. Zdzisław Pawlak
 • „Studia Włocławskie”, t. 17: 2015 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014 – ks. Rafał Szprync
 • Sławomir H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa – Rzeszów 2012 – Anna Linek
 • Evangelium. Stadt. Kirche. Stadt- und Gemeindemissionen im säkularen Umfeld, Hg. M-L. Hermann, H. Schünemann, Regensburg 2014 – ks. Dariusz Lipiec

Skip to content