Zeszyt 1 (632) Tom 163 – KOŚCIÓŁ WOBEC NOWYCH WYZWAŃ

LIPIEC – SIERPIEŃ 2014 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie
 • KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC – Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego obecne w Polsce
 • BARBARA ROZEN – Formacja w świeckich instytutach życia konsekrowanego 
 • KS. WOJCIECH NECEL SChr – Prawny status kapelana/misjonarza migrantów
 • KS. DARIUSZ RAŚ – Od Inter mirifica do infoetyki
 • EWA MARIA ŁASKARZEWSKA – Blogi polskich księży i zakonników jako miejsce nawiązywania kontaktów z czytelnikami
 • EWA PORADA – Małżeństwo we współczesnej kulturze – koncepcja genderowa czy katolicka?

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. JACEK SZYMAŃSKI – Funkcje i zadania spowiednika w świetle przemówień Jana Pawła II do Penitencjarii Apostolskiej
 • KS. PIOTR OCHOTNY – Moralność bez etyki w filozofii ponowoczesnej Zygmunta Baumana
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI – Życie w stalinowskiej Rosji
 • KS. JACEK BARTCZAK – Mose in der Apostelgeschichte.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Zdzisław Pawłowski, Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści, Toruń 2013 – ks. Bogdan Poniży
 • Teresa Stanek, Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej, Poznań 2012 – ks. Zdzisław Pawłowski
 • Henryk Pietras, Sobór nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, t. 3, red. M. Lewicka, C. Łapicz, Toruń 2013 – ks. Jerzy Bagrowicz
 • Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Toruń 2013 – ks. Mariusz Konieczny
 • Maria Spiss, Papież i Prymas. O przyjaźni Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków 2011 – bp Andrzej F. Dziuba
Skip to content