Zeszyt 3 (631) Tom 162 – RECEPCJA SOBOROWEJ ODNOWY W TWÓRCZOŚCI KS. ROMUALDA RAKA

MAJ – CZERWIEC 2014 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Dariusz Lipiec
 • MAREK FIAŁKOWSKI OFMConv – Nurt historyczno-pastoralny badań naukowych ks. prof. dr. hab. Romualda Raka
 • KS. CZESŁAW KRAKOWIAK – Nurt liturgiczny w badaniach naukowych ks. prof. Romualda Raka
 • KS. DARIUSZ LIPIEC – Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. Romualda Raka
 • KS. RYSZARD KAMIŃSKI – Wkład ks. prof. Romualda Raka w rozwój teologii pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • KS. WIESŁAW PRZYGODA – Wkład ks. prof. Romualda Raka w rozwój badań nad Eucharystią

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. BOGDAN BIELA – Działalność duszpasterska ks. prof. R. Raka w archidiecezji katowickiej
 • KS. ANTONI REGINEK – Działalność muzyczna ks. prof. Romualda Raka w archidiecezji katowickiej
 • KS. LESZEK SZEWCZYK – Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. Romualda Raka w (archi)diecezji katowickiej
 • KS. LECH KRÓL – Nadzieja chrześcijańska w życiu duchowym prezbitera.
 • MARZENA ZAKRZEWSKA – Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie.
 • PAWEŁ ZAKRZEWSKI – Warunki udanego małżeństwa.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Marguerite A. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, Warszawa 2013 – ks. Zdzisław Pawlak
 • G. Łuszczak, Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej, Kraków 2012 – ks. Kazimierz Skoczylas
 • Waldemar Karasiński, Koncepcja kaznodziejstwa św. Józefa Sebastiana Pelczara, Włocławek 2013 – ks. Kazimierz Panuś
 • Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013 – ks. Krzysztof Kamiński
 • Józef Grzywaczewski, Appointing Bishops in the first centuries, Lublin 2013 – ks. Jerzy Lewandowski
Skip to content