Zeszyt 2 (633) Tom 163 – ARCHITEKTURA SAKRALNA: Biblia – teologia – liturgia

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2014 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Daniel Brzeziński
 • KS. DANIEL BRZEZIŃSKI – Architektura Biblią inspirowana. Lektura teologiczno-biblijnego wymiaru świątyni chrześcijańskiej
 • O. MIECZYSŁAW CELESTYN PACZKOWSKI OFM – Dekoracyjne i symboliczne znaczenie kopuły w architekturze sakralnej
 • ROBERT MARIAN KUNKEL – Symboliczne konotacje architektury kościoła w Gosławicach
 • KS. ZBIGNIEW MICHAŁ GŁOWACKI – Ołtarz i tabernakulum miejscami kultu Eucharystii
 • KS. KRZYSZTOF KONECKI – Odnowione obrzędy dedykacji kościoła i ołtarza

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. JACEK SZYMAŃSKI – Fundament chrześcijańskiej cnoty nadziei odczytany w encyklice Spe salvi
 • KS. CZESŁAW KRAKOWIAK – Geneza i rozwój liturgicznej modlitwy za Żydów w Mszale rzymskim 
 • BEATA MARTA PARYSIEWICZ – Kultura materialna rodziny jako forma dialogu 
 • ZOFIA HANNA KUŹNIEWSKA – Zakładanie i utrzymywanie szpitali kościelnych na Kujawach 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

SPRAWOZDANIA

 • KS. PIOTR KACZMAREK – Sprawozdanie z Dziesiątego Diecezjalnego Sympozjum Naukowego De vocatione Dei narratio, Łowicz, 10 V 2014 r.
 • O. JAROSŁAW WŁODARCZYK OFM – Sprawozdanie z Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Zakonu Braci Mniejszych na temat Misji i Ewangelizacji,Sassone, 18–28 V 2014 r.

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Stanisław Kowalczyk, Z problematyki antropologii personalistycznej, Lublin 2014 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Jerzy Grześkowiak, „Chwalcie Boga w waszym ciele!”, cz. 3: Ciało. Seksualność. Cierpienie, Lublin 2013 – Dariusz Duszeński
 • Marian Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Lublin 2013 – ks. Kazimierz Skoczylas
 • Piotr Kieniewicz, Bioetyczny labirynt. Czyli o różnych trudnych sprawach w medycynie i życiu, możliwie prostym językiem…, Licheń Stary 2013 – ks. Julian Głowacki
 • Janusz Stańczuk, Stanisław Piotrowski – kapłan, harcerz, wychowawca. Pastoralne aspekty wychowania dzieci i młodzieży w pismach i działalności ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), Warszawa 2013 – K.R
 • Agnieszka Gracz, Adam Sosnowski, Franciszek. Prawdziwa historia życia, Kraków 2014 – Mirosław Boruta
 • Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, t. 1, red. D. Pater, Warszawa 2013 – ks. Czesław Parzyszek SAC
 • Anna Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku, Kielce 2013 – ks. Łukasz Krucki
 • Wojciech Góralski, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznawanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1991–2013), t. 2, Płock 2014 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Janusz Mariański, Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013 – Marek Marczewski
 • Józef Struski, Pamiętniki o Łąkoci (1914–1945), Lublin 2013 – ks. Edward Walewander
 • Ryszard Czekalski, Szkolenie i parafialne nauczanie religii w II Rzeczypospolitej na przykładzie diecezji płockiej, Sandomierz 2011 – ks. Jerzy Lewandowski

Skip to content