Zeszyt 2 (630) Tom 162 – ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE

MARZEC – KWIECIEŃ 2014 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • KS. JÓZEF GRZYWACZEWSKI – Małżeństwo chrześcijańskie na tle kultury antycznej
 • KS. MAREK DZIEWIECKI – Kapłan wobec małżeństw w kryzysie
 • MAREK FIAŁKOWSKI OFMConv – Duszpasterz wobec związków niesakramentalnych
 • PAWEŁ SOKOŁOWSKI – Na podstawie jakiej miłości zawierzyć Bogu? Wolne związki a objawiona agape
 • KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ – Związki niesakramentalne chrześcijan w kontekście misji zbawczej Kościoła
 • URSZULA NOWICKA – Kategorie związków niesakramentalnych
 • IZABELA BUKALSKA – Rejestrowane związki partnerskie w świetle opinii polskiego społeczeństwa. Szkic do analizy
 • DARIUSZ RUBACHA – Wolny związek kobiety i mężczyzny – zabawa czy drwina?
 • MAREK SAJ CSsR – Prawne skutki związku niesakramentalnego
 • KS. WŁADYSŁAW WIKTOREK – Związki niesakramentalne. Przyczyny, ocena i pastoralna „diagnoza”
 • KS. MARIUSZ SZYMANIAK – Lustrzany obraz małżeństwa
 • BP JÓZEF ZAWITKOWSKI – Boże, Ojcze, który stworzyłeś mnie

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. TOMASZ SZAŁANDA – Kilka uwag o kaznodziejstwie dla dzieci na podstawie przepowiadania ks. J. Tischnera
 • KS. PIOTR KACZMAREK – „Ucieczka ze świata” w perspektywie teologiczno-filozoficznej

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Wojciech Frątczak, Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej, (wyd. 2 popr. i uzup.) Włocławek 2013 – ks. Łukasz Krucki
 • David Ray Griffin, Two Great Truths. A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith, Louisville 2004 – Paweł Sokołowski
 • Jerzy Bagrowicz, „Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość” (Syr 36, 25). O Dekalogu w epoce odrzucenia norm i wartości, Włocławek 2014 – Jarosław Horowski
Skip to content