Zeszyt 2 (628) Tom 161 – OD DZIECIŃSTWA KU DOJRZAŁOŚCI

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2013 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Zbigniew Zarembski
 • KS. SŁAWOMIR KUNKA – Chrystologiczna interpretacja wzajemnej relacji: obrazu Bożego, samotności człowieka i grzechu pierworodnego
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI – Wychowanie dziecka w rodzinie do pełnienia przyszłych zadań życiowych
 • DARIUSZ ADAMCZYK – Wychowanie małego dziecka a jego obraz Boga jako podstawowy wyznacznik religijności
 • ANDRZEJ POTOCKI OP – Religia w szkole wobec postaw młodzieży w obszarze moralności seksualnej i małżeńskiej
 • KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC – Udział ludzi świeckich w życiu politycznym
 • KS. DARIUSZ LIPIEC, KS. GRZEGORZ PYŹLAK – The diocesan pastoral care of the family in the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. PIOTR ROSSA – Sakramenty w przekazie wiary Kościoła o Jezusie Chrystusie w świetle encykliki Lumen fidei.
 • KS. LECH KRÓL – Wiara w życiu duchowym kapłana
 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK – Instytucja rozwodu a dobro potomstwa. Studium prawno-duszpasterskie
 • KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS – Formacja teologiczna w Studium Teologii we Włocławku.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Julian Wojtkowski, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012 – ks. Krzysztof Kamiński
 • Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2012 – ks. Kazimierz Panuś
 • Janusz Mariański, Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011 – ks. Kazimierz Skoczylas
 • Jerzy Grześkowiak, „Chwalcie Boga w waszym ciele!”, cz. 1: Wierzyć wszystkimi zmysłami, Lublin 2012 – ks. Wojciech Hanc
 • Magisterium Kościoła katolickiego, t. 1: Synod w Elwirze – Leon XIII (306–1879); t. 2: Leon XIII – Pius XI (1888–1938), red. K. Lubowicki, Kraków 2012 – Ewa Porada
 • Władysław Czarniak, Księża rodacy i duszpasterze Sidziny na przestrzeni 450 lat jej historii, Kalwaria Zebrzydowska 2013  – Aleksander Krzysztof Sitnik OFM
 • Roland Prejs, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864–1918. Studium prozopograficzne, Lublin 2012 – bp Andrzej F. Dziuba
 • Handbuch Pfarrgemeinderat, hrsg. von Landeskomitee der Katholiken in Bayern, Freiburg – Basel – Wien 2012 – ks. Dariusz Lipiec
Skip to content