Zeszyt 1 (627) Tom 161 – Z FILOZOFII ŻYCIA

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2013 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Zbigniew Zarembski
 • ks. Andrzej Szostek MIC – Szacunek: cnota godna szacunku
 • Mieczysław Paczkowski OFM – Miłość człowieka do Boga według Tertuliana
 • Dariusz Adamczyk – Miłość mężczyzny i kobiety w świetle analizy etycznej na podstawie rozprawy Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność
 • ks. Piotr Karpiński – Etyczne problemy w filozofii europejskiej. Zarys problematyki
 • Tomasz Górka – Miłość jako czynnik wyzwalający z samotności

STUDIA I REFLEKSJE

 • Olga Cyrek – Wpływ hezychazmu na kolorystykę ikon Teofanesa Greka i Andrzeja Rublowa.
 • Zofia Hanna Kuźniewska – Zabudowania szpitalne na terenie diecezji włocławskiej
 • ks. Piotr Rossa – Tradycja jako przekazywanie Bożego Objawienia w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady, kryteria
 • ks. Krzysztof Graczyk – Prawo ochrzczonego do sakramentu małżeństwa.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Marek Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2013 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 25: W komunii z Bogiem, cz. 1; t. 26: W komunii z Bogiem, cz. 2, Świdnica 2013 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Józef Mikołajec, Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne, Opole 2010 – ks. Kazimierz Skoczylas
 • Mieczysław Polak, Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralnoteologiczne, Poznań 2012 – ks. Jerzy Bagrowicz
 • Lech Król, Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Studium teologicznoduchowe, Włocławek 2012 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Janusz Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II, Włocławek 2012 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Zygmunt Zieliński, Benedykt XVI. Nauczyciel i pielgrzym, Warszawa 2013 – ks. Łukasz Krucki
 • Eduardo Sanz de Miguel, Alessandro Meluzzi, La notte oscura. Mistica e psicologia, Roma 2012 – bp Andrzej F. Dziuba
Skip to content