Zeszyt 1 (626) Tom 161 – WSPÓŁCZESNA RODZINA – ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY

LIPIEC – SIERPIEŃ 2013 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Beata Marta Parysiewicz
 • Julia Gorbaniuk – Zjawisko „eurosieroctwa” jako skutek braku właściwej opieki i wsparcia w rodzinie transnarodowej
 • Dorota Bis – Rodzina wobec sieci cyberprzestrzeni
 • Bernadeta Lelonek-Kuleta – Rola rodziny w zapobieganiu i leczeniu uzależnień
 • Małgorzata Wyżlic – Model współpracy wychowawczej między rodziną i szkołą na przykładzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie
 • ks. Paweł Landwójtowicz – Opieka duszpasterska nad rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie „Ruchu Wiara i Światło”
 • Beata Marta Parysiewicz – The reconstructed family – the pedagogical aspect

STUDIA I REFLEKSJE

 • ks. Piotr Rossa – Karola Wojtyły postulat dialogicznego wzbogacania wiary.
 • ks. Krzysztof Graczyk – Nierozerwalność małżeństwa i jej wpływ na realizację dobra potomstwa.
 • ks. Henryk Sławiński – Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży.
 • Zbigniew Krajewski – Katechetyczne interludium.
 • Piotr Koprowski – Obraz cywilizacji europejskiej w polskiej myśli katastroficznej lat dwudziestych XX w. (Florian Znaniecki, Mieczysław Smolarski, Jerzy Bronisław Braun).

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Bogdan Giemza, Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II.
 • Studium teologicznopastoralne, Wrocław 2012 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Stanisław Kowalczyk, Rozważania o kapłaństwie. Kapłan w służbie Chrystusa i człowieka, Lublin – Sandomierz 2013 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Elżbieta Orzechowska, Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy, wyd. 2, Radom 2010 – ks. Edward Walewander
 • Wojciech Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Claudia Mariéle Wulf, Der Mensch – Ein Phänomen – Eine phänomenologische, theologische und ethische Anthropologie, Vallendar-Schönstatt 2011 – ks. Jerzy Machnacz
 • Wiesław Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań
  wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas, Lublin 2012 – ks. Dariusz Lipiec
 • Lawrence B. Porter, The Assault On Priesthood: A Biblical & Theological Rejoinder, Eugene 2012 – John M. Grondelski
Skip to content