Zeszyt 3 (625) Tom 160 – Z TEOLOGII LITURGII

MAJ – CZERWIEC 2013 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Waldemar Karasiński
 • ks. Dariusz Kwiatkowski – Liturgia wydarzeniem zbawczym w czasie Kościoła na podstawie Konstytucji
 • ks. Daniel Brzeziński – Liturgia chrześcijańska jako celebracja wiary. Refleksja na marginesie listu apostolskiego Benedykta XVI Porta fidei ogłaszającego Rok Wiary
 • ks. Jerzy Lewandowski – Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente Benedykta XVI. Komentarz
 • ks. Tomasz Szałanda – Homilia w celebracji Liturgii godzin
 • ks. Arkadiusz Jasiewicz – Presbyterium w Kościele poapostolskim – przyczynek do badań

STUDIA I REFLEKSJE

 • Adam Józef Sobczyk MSF – Współczesny człowiek wobec działania złego ducha w świetle pism polskich teologów i egzorcystów
 • ks. Wojciech Szukalski – Od sentire cum Ecclesia ku amare Ecclesiam w formacji seminaryjnej.
 • ks. Sławomir Tykarski – Kryzys w życiu kapłana szansą rozwoju duchowości i osobowości. Ujęcie psychologiczno-biblijne
 • ks. Dariusz Lipiec – The apostolate of the disabled.
 • s. Barbara (Miriam) Barylak – Pośrednictwo Maryi w życiu chrześcijan w świetle dialogu anglikańsko-rzymskokatolickiego (ARCIC II).

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

SPRAWOZDANIA

 • ks. Julian Głowacki – Sprawozdanie z sympozjum „Przemoc wobec dziecka” Lublin (4 XII 2012 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Kazimierz Lubowicki, Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu małżeństwa w Kościele zachodnim, Wrocław 2012 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Edward Walewander, O duszy nauczycielstwa – przed stu laty i dziś, Toruń 2012 – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Czesław Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Ząbki 2012 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty, Lublin 2012 – Sławomir Cebula
 • Leszek Kołakowski, Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, wybór i układ Z. Mentzel, Kraków 2011 – ks. Piotr Karpiński
 • Roland Prejs, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864–1918. Studium prozopograficzne, Lublin 2012 – ks. Łukasz Krucki
 • Stanisław Ludwik Piech, Parafia na Świętojakubowym szlaku. Dzieje parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 1385–2010, Brzesko 2012 – Anna Skoczek
 • Feliks Kiryk, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku, Sandomierz 2010 – ks. Krzysztof Kamiński
 • Elżbieta Orzechowska, Radomscy bernardyni w dobie Powstania Styczniowego, Radom 2008 – ks. Edward Walewander
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 24: Bądźmy świadkami Miłości, cz. 2, Świdnica 2012 – ks. Stanisław Kowalczyk
Skip to content