Zeszyt 2 (624) Tom 160 – SALUS INFIRMORUM II

MARZEC – KWIECIEŃ 2013 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Eugeniusz Sakowicz
 • List Biskupa Stefana Regmunta – Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia
 • Szczepan T. Praśkiewicz OCD – Odwoływanie się do Matki Bożej „Uzdrowienia chorych” w badaniu niewytłumaczalnych przez medycynę uzdrowień w praktyce kanonizacyjnej
 • Marek Fiałkowski OFMConv. – Modlitwa do Boga o uzdrowienie z choroby. Kilka refleksji na temat modlitwy o uzdrowienie na marginesie Instrukcji Ardens felicitatis desiderium
 • Maciej T. Sokołowski OFMCap. – Uzdrawiająca Eucharystia, czyli słowo o organizowaniu modlitw o uzdrowienie
 • s. Anna Siudak FMM – Świadectwo uzdrowienia
 • Elżbieta Burdzań – Medyczny i pedagogiczny aspekt uzdrowienia chorych
 • ks. Wojciech Bartoszek – Apostolstwo Chorych – historia, perspektywy duszpasterskie
 • s. Marcina Wieszołek CSF – Hospicjum – towarzyszenie nadziei
 • Anna Linek – Cywilizacyjne choroby relacji międzyludzkich – diagnoza i uzdrowienie
 • Radosław Broniek OP – Medycyna New Age. Alternatywne metody leczenia (uzdrawiania) a wiara chrześcijańska

STUDIA I REFLEKSJE

 • ks. Waldemar Karasiński – Duch wciąż żywy. Aktualność nauczania ks. Piotra Skargi
 • Dariusz Adamczyk – Napiętnowanie grzechu w Księdze Ezechiela.
 • Marta Kowalczyk – Miłość do człowieka a kontemplacja
 • ks.Jacek Paczkowski. Organy Andrzeja Majerowicza z roku 1780 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Koźminie Wielkopolskim.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

SPRAWOZDANIA

 • ks. Piotr Kaczmarek – Sprawozdanie z 64. Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej (Licheń, 6–7 XI 2012 r.).
 • ks.Henryk Sławiński – Sprawozdanie z XXIII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza (Watykan, 19–23 XI 2012 r.).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Paweł Sokołowski, Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa, Lublin, 2011 – Eugeniusz Sakowicz
 • Błogosławiony Jan XXIII – papież, wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu, wybór tekstów, wstęp i red. S.B. Brzuszek, Warszawa – Kraków 2012 – ks. Krzysztof Kamiński
 • Stanisław Kowalczyk, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Lublin 2012 – bp Ignacy Dec
 • Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł. Stan prawny na dzień 3 maja 2012 r., t. 1–2, oprac. M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin 2012 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Ignacy Dec, Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Rekolekcje dla kapelanów szpitali, Świdnica 2012 – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Roman Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Przewodnik po współczesnej architekturze wnętrz sakralnych według soborowych dokumentów Kościoła i aktualnego prawa kościelnego, Włocławek 2011 – ks. Jerzy Stefański
Skip to content