Zeszyt 1 (623) Tom 160 – SALUS INFIRMORUM I

STYCZEŃ – LUTY 2013 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Eugeniusz Sakowicz
 • Wojciech Maciej Stabryła OSB – „Najlepszego nawet lekarza czeka Gehenna” Lekarz w starożytnym Izraelu
 • Waldemar Linke CP – Domine,salvum me fac! O co prosili Jezusa chorzy i przerażeni?
 • Dorota Muszytowska – Jezus jako uzdrowiciel w Ewangelii św. Jana
 • ks. Janusz Kręcidło MS – „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi starszych Kościoła, i niech się pomodlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana” (Jk 5, 14)
 • Paweł Sokołowski – Cud uzdrowienia w teologii fundamentalnej. Zarys problematyki.
 • Bp Jacek Jezierski – Namaszczenie chorych sakramentem uzdrowienia
 • Marek Saj CSsR – Co się stało z ostatnim namaszczeniem chorych?
 • ks. Wjciech Bartoszek – Chrześcijańska duchowość cierpienia.
 • Katarzyna Parzych-Blakiewicz – Cierpienie w optyce chrześcijańskiej – czyli zagadnienie cierpienia w Spe salvi

STUDIA I REFLEKSJE

 • ks. bp Ignacy Dec – Kościół ewangelizowany i ewangelizujący
 • ks. Jacek Kiciński CMF – Boże wezwanie i odpowiedź człowieka na dar powołania. Proces duchowego rozeznawania powołania.
 • Adam Józef Sobczyk MSF – Orędzie Matki Bożej z La Salette a znaki czasu.
 • Ewa Maria Łaskarzewska – Ewangelizacja na Facebooku? Wybrane aspekty.
 • ks. Krystian Wilczyński – Jan Paweł II – promotor nauki Soboru Watykańskiego II o pasterskiej trosce wobec osób chorych i cierpiących.
 • ks. Waldemar Karasiński – Rodzina w świetle listów pasterskich biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara (1900–1924)

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M.A. Monge, Warszawa 2012 – ks. Jacek Szymański
 • Urszula Nowicka, Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego, Warszawa 2012 – ks. Wiesław Kraiński
 • Marek Starowieyski, Ksiądz. Opowiadania i wspomnienia o księżach, Kraków 2012 – ks. Artur Niemira Adnuntiamus vobis vitam aeternam. Droga, Prawda i Życie w przepowiadaniu homiletycznym. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Twardemu w 70. rocznicę urodzin, „Studia Pastoralne”, 7(2011), nr 7 – ks. Tadeusz Lewandowski
 • Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. 1–2, pr. zb., red. R. Sztychmiler i J. Krzywkowska, Olsztyn 2012 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Janusz Szulist, Służba czy niewolnicze podporządkowanie? Posłuszeństwo obywatelskie w katolickiej nauce społecznej, Pelplin 2012 – ks. Jarosław Babiński
 • Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, Lublin 2012, – ks. Dariusz Lipiec
Skip to content