Zeszyt 3 (622) Tom 159 – WIERZYĆ W BOGA

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2012 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Waldemar Karasiński
 • ks. Jacek Szymański – Zadania wierzących odczytane w Liście apostolskim Porta fidei
 • ks. Zbigniew Zarembski – Cierpienie drogą wiary. Refleksja pastoralna nad tajemnicą ludzkiego cierpienia w kontekście ogłoszonego Roku Wiary
 • ks. Dariusz Kotecki – Jezus jako Mesjasz w Apokalipsie św. Jana – przyczynek do chrystologii Apokalipsy
 • ks. Jacek Kędzierski – Przekazywanie wiary jako odpowiedź na kryzys wychowawczy

 • Andrzej Sobieraj – Wiara bez Boga. Dramat religijnego behawioryzmu

STUDIA I REFLEKSJE

 • ks. Czesław Parzyszek SAC – Treść Instrumentum laboris – dokumentu dla Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji
 • ks. Maciej Radej – Miejsca głoszenia kazań – panorama historyczna
 • ks. Tomasz Szałanda – Homilie do tekstów Starego Testamentu. Zapomniana praktyka współczesnego kaznodziejstwa?
 • ks. Andrzej Pryba – Powołanie małżeństwa i rodziny w kontekście współczesnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce
 • ks. Wiktor Hołtyn – Kapłaństwo Starego Testamentu a kapłaństwo Chrystusa
 • ks. Dariusz Lipiec – Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA

 • ks. Rajmund Pietkiewicz – IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 50. Sympozjum Biblistów Polskich, Warszawa 18–20 września 2012 r.

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Bartosz Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkingsof Deuteronomy, Frankfurt a. M. 2012 – ks. Zdzisław Pawłowski
 • Abyśmy stali się synami Bożymi, red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2011 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Jerzy Misiurek, Modlitwa, medytacja, kontemplacja, mistyka. Dzieje problematyki, Lublin 2011 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Ignacy Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław 2011– ks. Jerzy Machnacz
 • Jerzy Bagrowicz, Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie w liturgię mszy świętej, Włocławek 2012 – Jarosław Horowski
Skip to content