Zeszyt 2 (621) Tom 159

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2012 r.

SPIS TREŚCI

 • JÓZEF BANIAK – Losy powołań kapłańskich w Polsce w latach 1945–1950. Studium socjograficzne
 • DARIUSZ ADAMCZYK – Niewierność Izraela w świetle Księgi Ozeasza
 • SYLWIA GÓRZNA – Organizacje i instytucje na rzecz pokoju między religiami
 • KS. CZESŁAW GAŁEK – Wizja duchowego rozwoju człowieka w listach Zygmunta Krasińskiego
 • LILLA DANILECKA – Sylwetka o. Josepha Vandrisse’a, korespondenta dziennika „Le Figaro” przy Stolicy Apostolskiej w latach 1974–2002

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. KRZYSZTOF BIELAWNY- Działalność wydawnicza w diecezji warmińskiej w latach 1946–1992
 • JANUSZ HOCHLEITNER – Geneza pierwszego państwa luterańskiego
 • CYRIL HIŠEM – Reformácia na území Košickej arcidiecézy v 16. storočí
 • WILLIAM A. THOMAS – The Anglican Church. Past and Present

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA

 • KS. WOJCIECH OSIAL- Sprawozdanie z VIII Sympozjum naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, 19 V 2012 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • „Studia Włocławskie” t. 14, Włocławek 2012 – ks. Tadeusz Lewandowski
 • Stanisław Kowalczyk, Drogi mego życia, Lublin – Sandomierz 2012 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 23: Bądźmy świadkami Miłości, cz. I, Świdnica 2012 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Franciszek Sieg, Zmartwychwstały Pan i wierzący w Jego Imię. Orędzie pasterskie (Ap 1–3) z pierwszego wieku – zawsze aktualne, Warszawa 2011 – ks. Wiesław Jonczyk SJ
 • Tadeusz Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa, Toruń 2011 – ks. Kazimierz Panuś
 • Ubogie i głodne dzieci w Polsce, red. C. Kępski, Lublin 2011 – ks. Edward Walewander
Skip to content